สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552 อ่าน 49587]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครู โครงการ "คืนครุให้นักเรียน" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงา....
ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 47937]
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน พร้อมทั้ง นายบดินทร์ สุทธะมา และคณะ ทั้งนี้ นางบุญหนา บุญเรือง ผอ.ร.ร....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าคอมพิวเตอร์ และมอบประตูโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 49543]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่าคอมพิวเตอร์ และมอบประตูโรงเรียน "โครงการบ้านเกิดโรงเรียนเก่า" ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ณ อาคารเอนกประสง....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมสืบสานประเพณ๊ไทย "วันสงกรานต์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 49567]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคากร ในสังกัด คณะกรรมการเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ล ฯ ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2552 อ่าน 48246]
เมื่อวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ นายไพฑูรย์ มหิพันธุ์ รอง ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะฯ ร....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ผอ.สพท. กส. ๓ คนใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2552 อ่าน 49271]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ คนใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมาถึง สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานสังสรรค์รับ - ส่ง ผู้บริหารฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 อ่าน 50281]
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ สพท .กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องด้วยนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพท.กส. ๓ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งทางสังกัด สพท.ร้อยเอ็ด ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง หลักสูตร B.T.C [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2552 อ่าน 50926]
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ นายรักษ์ ลี้ทรงศักดิ์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง หลักสูตร B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ อ. ส....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการชุมนุมยุวกาชาด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2552 อ่าน 50884]
สพท. กาฬิสินธุ์ เขต ๓ ส่งยุวกาชาด ร.ร.นาคูพัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ์ เข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ....
ข้าราชการพลเรือน สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2552 อ่าน 49658]
นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาฬสินธุ์ ....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตามคำรับรอง ปี 52 จุดภาคใต้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2552 อ่าน 49476]
........
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2552 อ่าน 49514]
........
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2552 อ่าน 48521]
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เตรียมความพร้อมโดยการจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัตินโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี แก่สถานศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนสมเด็จเทคโนโลย....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2552 อ่าน 48345]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2552 อ่าน 50117]
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 74] กำลังแสดงหน้าที่ 75 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 76] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78