สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2552 อ่าน 48445]
สพท. กาฬสินธุ์ โดย ว่าที่ ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพท., ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู, บุคลากร สังกัด สพท .กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธม....
สพท. กาฟสินธุ์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารเคลื่อนที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2552 อ่าน 48586]
ด้วย สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มีนโยบายจัดประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เคลื่อนที่ โดยจะประชุม พบปะ ผู้บริหาร ....
ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2552 อ่าน 49039]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีสมเด็จ ร.ร.สมเด็จพิทยาคม โดยมีนายสุรพงษ์ ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2552 อ่าน 49286]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ สำนักงานจุดช....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีค [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2552 อ่าน 49508]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร หน.กลุ่ม หน.หน่วย บุคลากร สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้ตรวจรับฟังรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕....
ยินดีต้อนรับ นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะติดตามภาคสนามตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2552 อ่าน 49181]
ยินดีต้อนรับ นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.และคณะติดตามภาคสนามตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมสัมมนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 อ่าน 49315]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2552 อ่าน 49985]
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2552 อ่าน 49340]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธี "วันฉัตรมงคล" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เร่งรัด...ดำเนินการประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 อ่าน 49569]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนโยบาย และแผน ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับผิดชอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการ....
ด่วน...สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 อ่าน 49053]
ตามที่ สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(เดิม) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ประกาศรายชื่อผู้มีส....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2552 อ่าน 49640]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการแทนครู โครงการ "คืนครุให้นักเรียน" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงา....
ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 48005]
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน พร้อมทั้ง นายบดินทร์ สุทธะมา และคณะ ทั้งนี้ นางบุญหนา บุญเรือง ผอ.ร.ร....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าคอมพิวเตอร์ และมอบประตูโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 49615]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่าคอมพิวเตอร์ และมอบประตูโรงเรียน "โครงการบ้านเกิดโรงเรียนเก่า" ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ณ อาคารเอนกประสง....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมสืบสานประเพณ๊ไทย "วันสงกรานต์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2552 อ่าน 49603]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคากร ในสังกัด คณะกรรมการเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ล ฯ ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสร้....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 74] กำลังแสดงหน้าที่ 75 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 76] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78