เอกสารประกอบการประชุมครูอนามยใน โรงเรียน วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2553 อ่าน 48911]
เอกสารประกอบการประชุมครูอนามยใน โรงเรียน วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประชุมการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 อ่าน 48232]
วันที่ 11 มิ.ย. 53 ณ ห้องตักสิลา บอลรูม โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม....
การอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2553 อ่าน 48983]
.......
การประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถม [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2553 อ่าน 48542]
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553....
การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สพท.กาฬสินธุ์ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2553 อ่าน 48771]
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 53....
โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2553 อ่าน 48488]
โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการใช้ ICT (ICT กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ....
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 อ่าน 48662]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา....
การอบรมครูและบุคลากรแกนนำเครือข่ายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับเขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553 อ่าน 48514]
การอบรมครูและบุคลากรแกนนำเครือข่ายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมมุกดาแกนด์โฮเต็ล....
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและลูกจ้างคนงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 49545]
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และลูกจ้างคนงาน โดยใช้งบ....
การอบรมครูวิทยากรแกนนำเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับเขตพื้นที่กา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2553 อ่าน 48609]
ผู้เข้ารับการอบรมครูวิทยากรแกนนำฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร............
การสอบประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2553 อ่าน 49639]
การสอบประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ....
ข้าราชการครู กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๑๐ มอบโต๊ะ เก้าอี้ไม้ ศาลาทรงไทย สพท. กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2553 อ่าน 48791]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อม รอง ผอ.สพท.กส. ๓ คณะผู้บริหาร รับมอบฃุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ โดยมี นายวิวัฒนา คิสาลัง ผอ.ร.ร.บ้านนาบอน, นายกิตยากร ตังคะรัต....
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ครูโรงเรียนในฝันรุ่น 1, 2 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 -14 พ.ค. 53 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2553 อ่าน 49319]
แจ้งข่าว….สำหรับครูโรงเรียนในฝันทั้งรุ่น 1 รุ่น 2 และรุ่นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ....
สนง.ลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ สมาคมลูกเสือ สพท.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2553 อ่าน 48769]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ค่ายลูกเสื....
ชาว สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ สืบสานประเพณี "สงกรานต์" รดน้ำ ขอพร ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48144]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ คณะผู้บริหาร สพท.กส. ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ข้าราชการครู ในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณี "สงกรานต์" รดน้ำ ขอพร ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้อาวุโส ผู้....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 71] กำลังแสดงหน้าที่ 72 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 73] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82