ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๘ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2552 อ่าน 48588]
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๘ จัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในสังกัด ณ สนามโรงเรียนบ้านสี่แยกส่มเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๓ อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2552 อ่าน 49371]
ผอ. สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๒ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ....
ค่ายอาสาพัฒนา ที่ โรงเรียนบ้านคำหม่วย [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2552 อ่าน 49636]
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชมรมนักศึกษาเพื่ออีสาน จำนวน ๘๕ คน ออกค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ ๔๗ โดยการร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมให้งบประมาณ และก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านคำหม่วย อ....
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2552 อ่าน 48776]
.......
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2552 อ่าน 49111]
ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช.........
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหาร ร.ร.เอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2552 อ่าน 49639]
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน พร้อมบุคล....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ หนุนการกีฬานักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2552 อ่าน 49668]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๖ อำเภอกุฉินารายณ์ พร้อม นายภูวนาท บัณฑิโต ศึกานิเทศก์, บุคลาก....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ หนุนกีฬานักเรียน สถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2552 อ่าน 48550]
ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๔ พร้อม บุคลากร สพท.กส.๓ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุค....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ หนุนการกีฬานักเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2552 อ่าน 48510]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑ พร้อม นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้บริหา....
ผอ. สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2552 อ่าน 49736]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ คุณไพฑูรย์ จันทุมา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ บ้านพัก อ.เขาว....
ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกษียณอายุราชการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2552 อ่าน 49574]
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2552 อ่าน 48031]
ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์....
สพท. กาฟสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีรับ-มอบห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด ร.ร.บ้านโนนเที่ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2552 อ่าน 49373]
โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจาก เทศบาลตำบลนามน ให้งบจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดโรงเรียน....จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท....
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการในสังกัดฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2552 อ่าน 50591]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด จำนวน ๓ คน คือ นายสถิตย์ ยุรชัย รอง ผอ.สพท.กส. ๓, นายไพฑูรย์ จันทุมา ผอ.กลุ่มส่งเสริม....
การอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2552 อ่าน 49183]
สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับข้าราชการครู กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๕ เร่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)... โดยการอบรมฯ ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 70] กำลังแสดงหน้าที่ 71 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 72] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78