งานการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2553 อ่าน 47251]
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้บริหาร สพป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2553 อ่าน 47409]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ เครือข่ายการนิเทศระดับกลุ่มจังหวัด เครือข่ายที่ 12 ....
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา ๒๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2553 อ่าน 47151]
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวด/แข่งขัน งานสิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วม โดยมีคณะกรรมการฯ คณะครู บุคลากร นักเรียนเรียนร่วมที่เข้....
เก็บตกภาพการทัศนศึกษาครูปฐมวัย ปี 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2553 อ่าน 47751]
เก็บตกภาพการทัศนศึกษาครูปฐมวัย ปี 2553 ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดชลบุรี.......
กิจกรรมศึกษาดูงานของศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2553 อ่าน 47410]
ณ บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ....
สพฐ. เตรียมสมัครครูอัตราจ้าง บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ......... [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2553 อ่าน 49767]
สพฐ. เตรียมสมัครครูอัตราจ้างบรรจุเป็นครูผู้ช่วย รับสมัครวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓บุคคลที่มีสิทธิได้เข้ารับการคัดเลือกจะเป็นครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่ง หรือสัญญ....
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2553 อ่าน 48863]
ด้วย สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้....
อบรม ICT 9 - 10 กรกฎาคม 2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2553 อ่าน 48895]
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้าน ICT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ....
อบรมครูผู้สอนภูมปัญญาท้องถิ่นดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2553 อ่าน 48765]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2553 ....
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2553 อ่าน 48109]
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2553 อ่าน 48801]
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์....
โครงการอบรมเทคนิคการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2553 อ่าน 48483]
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา....
การประกวดทักษะภาษาไทยของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1-4 [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2553 อ่าน 48885]
วันที่ 30 มิถุนายน 2553....
“การอบรมโครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 อ่าน 50709]
“การอบรมโครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน สำหรับวิทยากรดนตรีพื้นบ้านและครูดนตรี โรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษากลุ่มที่ 9 ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ โรงเรี....
การประชุมสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาลสร้างสังคมไทยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2553 อ่าน 48540]
ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 70] กำลังแสดงหน้าที่ 71 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 72] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82