ชาว สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ สืบสานประเพณี "สงกรานต์" รดน้ำ ขอพร ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 47921]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ คณะผู้บริหาร สพท.กส. ๓ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ข้าราชการครู ในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณี "สงกรานต์" รดน้ำ ขอพร ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้อาวุโส ผู้....
ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2553 อ่าน 48214]
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการคัดเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2553 อ่าน 48570]
.......
ด่วน !!!!!!!!!กำหนดสอบสมรรถนะครูประถมฯ วันที่ ๗ เม.ย.๕๓/ ครูมัธยม ๘ เม.ย.๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48157]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดสอบสมรรถนะครูประถมศึกษา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ และสอบสมรรถนะครูมัธยมศึกษา วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ รายละเอียดติดตามข้อมูลได้จาก e-office สพท. กาฬสินธุ์....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมชุมนุมยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2553 อ่าน 48431]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานชุมนุม ยุวกาชาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันทื่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ....
การเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2553 อ่าน 48772]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้สมัครในสายมัธยมศึกษา ๒ ท่าน และสายประถมศึกษา ๓ ท่าน.......
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานเลี้ยงส่ง-รับ รอง ผอ.สพท... [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2553 อ่าน 49497]
ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานจัดงานเลี้ยงส่ง -เลี้ยงรับ รอง ผอ.สพท.กส.๓ พร้อมผู้บริหาร สพท.และผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มสถานศึกษา บุคลากรทางก....
การอบรมการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2553 อ่าน 48339]
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๒ อำเภอนาคู และกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๓ อำเภอเขาวง สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดอบรมการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ ระหว่....
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมกอล์ฟ สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2553 อ่าน 48327]
ด้วย สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยชมรมกอล์ฟ สพท.กส. ๓ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกอล์ฟค่า....
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2553 อ่าน 48679]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพท.กส. ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โดย สำนักงานลูกเสือ สพท. กาฬสินธุ์ เขต ....
การแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชน สร้างคน สู้เศรษฐกิจไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2553 อ่าน 48132]
การแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชน สร้างคน สู้เศรษฐกิจไทย....
โรงเรียนบ้านคำหม่วย นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา... [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2553 อ่าน 49295]
นายครชกร ชวติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหม่วย พร้อมคณะครูฯ นำนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้ปกครองนักเรียน ไปทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระหว่างวัน....
พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาโครงการกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชน สร้างคน สู้เศรษฐกิจไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2553 อ่าน 49956]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการกีฬาสร้างความสามัคคีปวงชน สร้างคน สู้เศรษฐกิจไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ได้เข้าร....
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจและติดตามผลการดำเนินงาน SP 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2553 อ่าน 48282]
เมื่อวันที่ ๙, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะผู้บริหาร สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะผู้บริหาร ครู ร.ร.โคกกลางสมเด็จ ให้การต้อนรับและนำคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน SP2 โดยนางอังคณา สุขเสวี น....
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2553 อ่าน 47972]
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ณ ห้องประชุมดอกคูณมหาวิทยาลัยราชภัฎ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 67] กำลังแสดงหน้าที่ 68 จากทั้งหมด 77 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 69] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77