นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้มคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดสะพาน "เทพสุดา" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 อ่าน 47231]
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ บริเวณเชิงสะพาน "เทพสุดา" อ.หนองกรุงศรี จ. กาฬสินธุ์ ทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเทพสุดา (สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 อ่าน 47135]
นายครรขิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย นายเทอดไทย กิตติชัย นายสุนทรา หันชัยศรี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.กส. ๓ นางสัจจา ฝ่ายคำตา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษ....
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2554 อ่าน 46997]
รับเสด็จ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 46979]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมประจำเดือน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยมี นายวีระ รักษามิตร์ ประธานสหกรณ์ฯ และนายมงคล ทฤษฎี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ คณะกรรมการ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 46944]
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้ชนะการเลือกตั้งตัวแทน ใน ก.ค.ศ. แทนบุคคลเดิมที่เกษียณอายุราชการ.......
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกากรศึกษา ๒๕๕๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47329]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ การศึกษาพิศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ นายเทอ....
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ เข้าพบ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 47503]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ พร้อมคณะฯ ที่เข้าพบปรึกษาข้อราชการ เยี่ยมเยือน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ....
แจ้งกิจกรรมและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 46975]
แจ้งกิจกรรมและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554ฯ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบประคณะครู ร.ร.บ้านกุดผั่งแดง ร.ร.มะนาววิทยาเสริม ร.ร.จอมทอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 2696]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะคณะครู โดยมี นางสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผอ.ร.ร.บ้านกุดฝั่งแดง คณะครู คณะกรรมการ ร.ร.ให้การต้อนรับ และสรุปรายงานทางการศึกษาเพื่อทร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป้นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 อ่าน 46997]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ครั้้งที่ ๔ /๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง มอบเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผอ.ร.ร.เอกชน ยังได้มอบของที่ระลึกให้ ผอ.สพป.กส. ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (กิจกรรมพั [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 อ่าน 47313]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นาย....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา และ ร.ร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 อ่าน 47338]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา และ ร.ร.บ้านเหล่าภูพานวิทยา โดยมี นายปัญญา ยี่สารพัฒน์ ผอ.ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา และนายสมยศ เพ็งพลา ผอ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ ณ ร.ร.ยอดแก่งสงเคราะห์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2554 อ่าน 47132]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ โดยมี นายทองสุข เทพารส ผอ.ร.ร.บ้านโนนเที่ยง ประธานกลุ่มสถานศึกษา และนายอนันต์ รุ่งเรือง ผอ.ร.ร.ยอดแก่งสงเค....
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน กลุ่ม 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 อ่าน 47373]
งานศิลปหัถกรรมนักเรียน กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2554....
ศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่ม 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 อ่าน 47136]
ศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่ม 6....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 65] กำลังแสดงหน้าที่ 66 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 67] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84