ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 46905]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง....
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47003]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส.3 และคณะศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มอำเภอสมเด็จ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่61 ณ โรงเรียนชุมชนหมูม่นพิทยาสรรพ์ และ มอบรางวัลการประเมินโรงเรียนห้องสมุด 3....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 46893]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่ม ๙ ร่วมตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.หนองหญ้าปล้อง........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.ดงบังนาแก้ววิทยา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47058]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ร.ร.ดงบังนาแก้ววิทยา โดยมี นายบรรพจน์ ทัพซ้าย ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ ร้บมอบนโยบาย และรายงานผลการบริหาร โรงเรียน แก่ท่าน ผอ.สพป....
รอง ผอ.สพป.กส.3 นายอภิเชษฐ์ พาลี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 อ่าน 47042]
รอง ผอ.สพป.กส.3 นายอภิเชษฐ์ พาลี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ และประธานได้เยี่ยมชมการแข่ง....
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 อ่าน 47103]
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554 ระดับกลุ่มสถานศึกษา ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑๐ อำเภอคำม่วง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2554 อ่าน 46836]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑๐ โดยมี นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.๓ ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นัก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมกลุ่มสถานศึกษา กล่ม ๕ โรงเรียนคำโพนทองบริบุรณ์ราษฎร์บำรุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 47115]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุุมกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๕ ณ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษร์บำรุง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.๓ นา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนเย็นสยามวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 2440]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะคณะครูโรงเรียนเย็นสยามวิทยา โดยมี นายนิคม แก้วพินิจ ผอ.ร.ร. และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมอาคาร สถานที่.......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 47084]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีนายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครูฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม อาคารสถานที่.......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 47119]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายพบปะคณะตรู โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง โดยมี นายทองสุข เทพารส ผอ.ร.ร.บ้านโนนเที่ยง และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยียมชมอาคาร สถานที่ .........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย พบปะคณะครู ผู้บริหาร กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46920]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑ พร้อมมอบนโยบาย พบปะ คณะครู และผู้บริหารในสังกัด...ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ. กา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย พบปะคณะครู ผู้บริหาร กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46902]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษากลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๖ ณ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ..โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเล่นดนตรี และการแสดงเพื่อต้านภัยหางไ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46907]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และนายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.๓ และคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเล่นดนตรี และการแสดง เพื่อต้านภัยห่างไกลยาเสพติด...ซึ่งการดำเ....
รวมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะ..สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2554 อ่าน 46781]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ บรรยายพิเศษใน การอบรมฯ การอ่านทำนองเสนาะ เพื่อเป็นหลักและแผนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียน แก่ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 63] กำลังแสดงหน้าที่ 64 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 65] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81