ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับบริจาคข้าวสารจากคณะครูและนักเรียน ในสังกัด โครงการ ข้าวสารอีสาน "ลูกหลาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 46801]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับมอบข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากคณะครู นักเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ในโครงการข้าวสารอีสาน "ลูกหลานครูไทยส่งใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เพื่อมอบผ่าน นายกรั....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47026]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบาย แจ้งโครงการฯ และขอบคุณที่ให้ความร....
ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยแดง และโรงเรียนบ้านโคกโก่ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2554 อ่าน 47285]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะฯ เดินทางตรวจเยียมคณะครู ร.ร.บ้านห้วยแดง พบปะคณะครูฯ และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกโก่ง..........
สพป.กาใสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรีัยน "ภูแฝกเกมส์" ครั้งที่ ๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพห้่วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2554 อ่าน 47223]
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายปรัชญา จินต์ทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน "สานสัมพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ภูแฝกเกมส์" โดยมี น....
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ณ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์ำบำรุง อำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 อ่าน 47139]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง จัดกิจกรรม "กลุ่ม 3 เกมส์" ประจำปี 2554 ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติงานการแข่งขันกีฬา กีฑานักเรียน กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554 อ่าน 46921]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๗ โดยมีนายนิพนธ์ ศรีธเรศ สมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนหลักเหลียมวิทยา....
การนิเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 (เพิ่มเติม วันที่ 21 ธ.ค.54) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 อ่าน 47233]
นำโดย... ท่านรอง ผอ.สพป.กส.3 ประสาน จันทร์สว่าง คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายสวาส บุญอาษา, นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์, นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน และนางสมจิตร พิมพ์รส ได้นิเทศกำกับ ติดตามฯ ประจำภาคเรี....
การนิเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 (เพิ่มเติม 15 ธ.ค.54) [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 อ่าน 47329]
คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายสวาส บุญอาษา, นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์, นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน และนางสมจิตร พิมพ์รส ได้นิเทศกำกับ ติดตามฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1) การประเมินคุณภาพ....
พิธีเปิดกีฬา-กีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ประจำปี 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47049]
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ สมาชิกผู้แทนราษฎร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3 และคณะแขกผู้เกียรติ ร่วมพิธีเปิดกีฬา-กีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามนประจำปี 2554 ณ โรงเรียนชุมชนหลักเห....
การนิเทศการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา,SBM,การใช้สื่อฯ โรงเรียนบ้านดงแหลม [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47150]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส.3 คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายนิยม ใจศิริ ,นายนิคม กองเพชร , นายรังสิต หนูพะเนาว์ และนายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ได้ออกนิเทศการประกันคุณภาพภายในฯ,การยกผลสัมฤทธิ์ฯ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47017]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา "๕ ธันวามหาราช" ณ สนามอำเ....
คณะบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีในโอกาส ผอ.สพป.กาฬสินธุ์่ เขต ๓ ย้ายมาดำรงตำแห [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47117]
คณะบุคลากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓ เข้าคารวะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ย้ายมารับตำแหน่ง ...และนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๒ ม....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป๋นประธานพิธีมอบเครื่องราขอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47055]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการที่มีรายชื่อ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู่้บริหารโรงเรียน ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 46869]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แล [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 2492]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานนำข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกล่าวสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง........
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 60] กำลังแสดงหน้าที่ 61 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 62] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81