กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2555 อ่าน 47167]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนหนองคอนเตรีมราษฎร์บบำรุง วันที่ 1 ก.พ 2555 ที่ผ่านมา ที่วัดภูค้าว - พิพิธภัณฑ์สิรินธร -สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์....
การอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ชมรมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555 อ่าน 47123]
การอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ชมรมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินโครงการพบเพื่อนครู สังกัด อำเภอนามน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 46967]
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู "๗ ว้น ๗ อำเภอ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในงาน" วันวิชาการ โรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา" อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47168]
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน"วันวิชาการ ACADEMIC EXHIBITION " ของ นักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา ซึ่งมี นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รอง ผอ.สพม. ที่ ๒....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การทดสอบ O-NET 2554 ชั้น ป.6 และ ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555 อ่าน 47014]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-10... นำโดย ท่านรอง ผอ.สพป.กส.3 ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, ศน.ภูวนาท บัณฑิโต หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ ศน.สวาส บุญอาษา หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ, ศน.พรเพ็ญ ฤทธิลัน....
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล้ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2555 อ่าน 46876]
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายอัมพร อรรถวิลัย ผอ.กล....
ติดตาม ตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้น และโรงเรียนบ้านขมิ้นสาขาภูเงิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555 อ่าน 46971]
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมบุคลากร สพป.กส. ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะคณะครูเพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไข....ณ โรงเรียนบ้าน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานศพฌาปนกิจศพ นายทวี พรมคำบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555 อ่าน 47116]
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายทวี พรมคำบุตร อดีต รอง ผอ.ร.ร.บ้านค้อราษฎร์บำรุง ณ เมรุวัดบ้านค้อ อ.สมเ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมสมัชชาทางวิชาการฯ และต้อนรับนายศักดา คงเพชร รมช.กระทรวงศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2555 อ่าน 47073]
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมสมัชชาทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ......ณ โรงแรมเพ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ณ โรงเรียนนาขามวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2555 อ่าน 46980]
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธื ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล โดยมีคณะครู นักเรียน บุคลากร กล่มสถานศึกษากลุ่ม ๕ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2555 อ่าน 46870]
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ (ผอ.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเ....
การอบรมนักเรียน โครงการ "๘๔ พรรษา เทืดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด" ณ ร.ร.หนองแสงถวิลราษฎร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2555 อ่าน 47191]
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอเขาวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะเยาเสพติด" โดยมี นายบุญชู ภาลีนนท์ ผอ.ร.ร.หนองแสงถวิล....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัดประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2555 อ่าน 46932]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญจาก สพฐ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ฯลฯ ร่วมปรึกษ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ชนะเลิศการแข่งขันแชร์บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555 อ่าน 2604]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ งานแสดงความยินดี...นักกีฬาโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร อำเภอนาคู จ. กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทน สพป.กส. ๓ และตัวแทนระดับภาคตะวั....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2555 อ่าน 47022]
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย โดยมีคณะกรรมการกองทุนการศึกษาสพฐ. นายสัมพันธ์ พิมพ์แสง ผอ.โรงเรียนหนองจระเข้....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 57] กำลังแสดงหน้าที่ 58 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 59] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81