การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2555 อ่าน 47069]
การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้องประชุมหยาผึ้ง สพป.กส.3....
การอบรม "ศึกษานิเทศก์แนวใหม่" ที่ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 อ่าน 47265]
-....
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหา และปราบปรามยาเสพติด ณ จังหวัดก [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 อ่าน 47059]
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ผอ.ศพส. เดินทางเป็นประธานเพื่อมอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ "....
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 47109]
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และสรงน้ำพระ พร้อมนายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส. ๓ ผู้บริหาร และค....
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ จัดงานวันผู้สูงอายุ และงานวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 47249]
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ดร. วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่ิวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันผู้สูงอายุ และร่วมงานวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ โด....
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.กส.3 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 55 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 47170]
.......
การบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ LAS ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2555 อ่าน 47022]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2554....
เก็บตกภาพกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555 อ่าน 46961]
หลากหลายอริยาบถของพี่ น้อง เพื่อนพ้อง ชาว สพป.กส. ๓ ในวันร่วมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕....
ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2555 อ่าน 47100]
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะกรรมการ ๔ องค์กร คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร สพป.กส. ๓ ร่วมสรงน้ำพระพุทะรูป รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ผู้เคารพนับถือ ผอ.สพป.กส. ๓ และ รอง ผอ.สพป.กส ๓ .......
การอบรมใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(tablet) เพื่อการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555 อ่าน 47343]
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.3 นำคณะศึกษานิเทศก์ และครู จาก สพป.กส.3 เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(tablet) เพื่อการเรียนรู้ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ขอขอบคุณ ศน.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกอบพิธีวางเสาเอก การจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2555 อ่าน 47138]
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกอบพิธีวางเสาเอก เสาโท การสร้างซุ้มประตูทางเข้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมพราหมณ์ผู้นำพิธี และคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ณ บร....
โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 อ่าน 47134]
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ .สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ิมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิท....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานฌาปนกิจ คุณยายทุ่ม โพนะทา มารดา นายศีลธรรม โพทะนา ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 อ่าน 47360]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณยายทุ่ม โพนะทา มารดาของนายศีลธรรม โพนะทา ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม ณ วัดโพธิ์ศรีวิไล อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์........
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาบอนผ่านการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 อ่าน 47011]
ผอ.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ,รอง ผอ.สพป.กส.3 , คณะผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มที่ 10 และศึกษานิเทศก์ ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กส.3 โดยการนำของ ผอ.วิวัฒนา คิสาลัง คณะครู นักเรียน และ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินบริจาคสมทบกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 อ่าน 46904]
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยนายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กส. ๓ ให้ความเห็นชอบให....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 55] กำลังแสดงหน้าที่ 56 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 57] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81