สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รุ่นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเส [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 อ่าน 47117]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับล....
Teachers Development through Go to ASEAN [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2555 อ่าน 47011]
Chumchonphonpittayakom School Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 “ Teachers Development through Go to ASEAN ” June 3rd – 4th , 2012 โดย นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเ....
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม : แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 อ่าน 47142]
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม : แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ณ ธารจินดารีสอร์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานพุทธยันตี ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 อ่าน 47015]
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบพระบรมสารีรักธาตุ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำ....
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วม โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 อ่าน 46837]
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัการเรียนร่วม และบรรยายพิเศษ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ เป็นว....
การประชุม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2555 อ่าน 46933]
นายประสาน จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำ....
การอบรมครูปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 อ่าน 47396]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมครูปฐมวัยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
โครงการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2555 อ่าน 47174]
ระหว่างวันท่ี่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เพื่อผลของศักยภาพในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิผล และการให้บริการแก่ข้าราชการครูได้ดี ....
คณะกรรมการติดตามฯ สตผ. สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 อ่าน 47454]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ สพฐ. มี นายเทียนชัย จูเจี่ย ข้าราชการบำนาญ สพฐ. เป็นประธาน และนางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางนวลจันทร์ ฤกษ์ปาณี คณะกรรมการฯ เดินทางถึง สพ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จาก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2555 อ่าน 46966]
เมื่อว้นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ สพฐ. มี นายเทียนชัย จูเจี่ย ข้าราชการบำนาญ สพฐ. เป็นประธาน และนางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางนวลจันทร์ ฤกษ์ปาณี คณะกรรมการฯ เดิน....
“Organising an Effective English Camp for Primary School Campers” [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2555 อ่าน 47068]
Organising an Effective English Camp for Primary School Campers At Khaowong Technical College, Kalasin Province, Thailand May 11th – 12th , 2012....
Organising an Effective English Camp for Primary School Campers [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2555 อ่าน 47122]
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา....
การอบรมพัฒนา โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555 อ่าน 47557]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับ สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดการอบรมพัฒนา โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษ....
ร่วมพิธี วัน"ฉัตรมงคล" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555 อ่าน 47182]
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผุ้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวัน "ฉัตรมงคล" ทั้งนี้ วัน"ฉัตรมงคล" เป็นวันคล้าย วันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2555 อ่าน 46880]
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ผอ.ร.ร. เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พร้อมคณะบุ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 54] กำลังแสดงหน้าที่ 55 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 56] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81