การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 อ่าน 46821]
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นำโดย ท่า....
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ร่วมกิจกรรม การเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนประถมศึกษา "English Camp for Prim [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2555 อ่าน 46997]
ERIC Network อำเภอนามน จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp for Primary School" August 6th, 2012 By...Supervisor Upit Muanthong ....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 กับ นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง สพป.กส3 พร้อมคณะร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555 อ่าน 46934]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 กับ นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง สพป.กส3 พร้อมคณะร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจจัย ระห่วางวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ สำนักสงฆ์หนองสองห้อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด....
การประชุมอนุกรรมการฯวิชาการกลุ่มฯ7 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2555 อ่าน 46821]
....
กลุ่มนิเทศฯ อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นป. 6 "Best Practice on 1 hour" [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555 อ่าน 47170]
อบรมเชิงปฎิบัติการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นป. 6 " Best Practice on one hour " 23-24 ก.ค. 2555 ณ ห้องหยาดผึ้ง สพป.กส.3 By Supervisor Upit.......
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์(Impromptu Speech)ระดับกลุ่มจังหวัด 30 ก.ค.2555 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555 อ่าน 47054]
การพูดสุนทรพจน์(Impromptu Speech) July 30 th, 2012 "Regional Speech Contest 2012" By Supervisor Upit Muanthong.......
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 พร้อมคณะ มอบหอฉันณ์และร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจจัย ณ สำนักงานสงฆ์พุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 47057]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 พร้อมคณะ มอบหอฉันณ์และร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจจัย ระห่วางวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานสงฆ์พุทธอุทยานภูสูงเจริญธรรม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 46818]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ลูกจ้างประจำ ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์....
ผอ.สพป.กส3 ไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสถานศึกษากลุ่ม2 พร้อมประธานสถานศึกษากลุ่ม 2 และผู้บริหารให้การต้อ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 47001]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 ไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสถานศึกษากลุ่ม2 พร้อมประธานสถานศึกษากลุ่ม 2 และผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์....
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4 ณ ค่าย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 47151]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 (4 INDABA THAILAND 2012) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ และคณะฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 อ่าน 47066]
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ดร. รัตนา ศรีเหรัญ พร้อมคณะฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางถึง โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน โดยมีนายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมคณะผู....
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการสอน(Teacher's Kit) 26-27 ก.ค. 2555 ณ ห้องประชุมยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 อ่าน 47113]
กลุ่มนิเทศ จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการสอน(Teacher's Kit)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Created by.. Supervisor Upit Muanthong.......
การนิเทศ ติดตามฯ พัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2555 อ่าน 47411]
การนิเทศ ติดตามฯ พัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.6 ครูผู้ร่วมโครงการวิจัยฯ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งได้นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน CAR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ....
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับเขตพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 อ่าน 48180]
การพูดสุนทรพจน์(Impromptu Speech) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1,2 วันที่ 19 ก.ค. 2555 ณ ศาลากลางน้ำ สพป.กส.3 By..Supervisor Upit Muanthong....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 มอบ TABLET จำนวน 320 เครือง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีผู้บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 อ่าน 46919]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 มอบ TABLET จำนวน 320 เครือง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.กส3 เป็นตัวแทนรับมอบตามโครงการ ONE TABLET PER CHILD ณ ศาลกลาง สพป....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 51] กำลังแสดงหน้าที่ 52 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 53] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81