รอง ผอ.สพป.กส.3 ท่านสุนทรา หันชัยศรี ประธานพิธี เปิดงานศิปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 46808]
งานศิปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.2555" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 47231]
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.2555"ระดับจังหวัด....
ผอ.สพป.กส.3 ไปร่วมกิจกรรมสปอร์ตไนท์พร้อมด้วย รอง. สพป.กส.3 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2555 อ่าน 47174]
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด(เสรีไทยเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งอำเภอนาคู,อำเภอเขาวงเป็นเจ้าภาพ บรรยากาศงาน "สปอร์ตไนท์" ณ ลำพระยัง รีสอร์ท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์....
โครงการวันเสาร์เข้าวัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555 อ่าน 47202]
โครงการวันเสาร์เข้าวัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ร่วมทำบุญที่วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ นำโดย นายบุญสืบ ประจำตน ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 นายสุรเดช ภูขยัน นายกสมาคมครูอำเภอสมเด็จ และผู....
โรงเรียนบ้านม่วงกุลเป็นตัวแทน สพป.กส.3 เข้าแข่งขัน กีฬา "สพฐ เกมส์" ในประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุไม [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 อ่าน 47245]
โรงเรียนบ้านม่วงกุลเป็นตัวแทน สพป.กส.3 เข้าแข่งขัน กีฬา "สพฐ เกมส์" ในประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย แข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ....
ผอ.สพป.กส.3ประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คาวมเป็นเลิศ ประจำปี 2555 ตา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 อ่าน 47267]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3ประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คาวมเป็นเลิศ ประจำปี 2555 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพป.กส.3 กลุ่มสถานศึกษาที่1 วันที่ 24 สิงหาคม ....
การประกวดหลักสูตรท้องถิ่น+สาระเพิ่มเติม, มอบรางวัลครูวิจัยคณิตศาสตร์ ป.6 และนักเรียน ป.3 คิดเลขเป็น [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2555 อ่าน 47345]
ท่าน ผอ.สพป.กส.3 ครรชิต วรรณชา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดหลักสูตรท้องถิ่น+สาระเพิ่มเติม, มอบรางวัลผู้ที่ไฃนะเลิศในระดับกลุ่มสถานศึกษา, มอบรางวัลครูวิจัยคณิตศาสตร์ ป.6 จำนวน 10 คน และนักเรียน....
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "เสรีไทยนาคูเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 อ่าน 47068]
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามโรงเรียนนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)........
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษา ในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน" เสรีไทยนาคูเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 อ่าน 47005]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง ๑๐ กลุ่มสถานศึกษา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "เสรีไทยนาคูเกมส์" โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.จัง....
รอง.สพป.กส3 เป็นประธารเปิดงานอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 อ่าน 47007]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 เป็นประธารเปิดงานอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พร้อมคณะ โดย รองสตราจารย์ ดร....
การสอบแข่งขันทักษะการคิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 อ่าน 46963]
ท่านรองฯ ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบแข่งขันทักษะการคิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนมนสังกัด สพป.กส.3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย รอง.สพป.กส3 ณ โรงเรีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2555 อ่าน 47813]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนายเทอดไทย กิตติชัย รอง.สพป.กส3 และคณะ ณ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์....
การอบรมครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2555 อ่าน 47369]
การอบรมครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 โรง โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง....
ผอ.สพป.กส3เยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๖ ณ โรงเรียนหนอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2555 อ่าน 47053]
นายครรชิต วรรณชาผอ.สพป.กส3เยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๖ ณ โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมด้วย รอง.สพป.กส3กลุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2555 อ่าน 47420]
นายครรชิต วรรณชาผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมด้วย นายสุนทรา หันชัยศรี นายเทอดไทย กิตติชัย รอง.สพป.กส3กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ ณ โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสร....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 51] กำลังแสดงหน้าที่ 52 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 53] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82