ผอ.สพป.กส.3 เป็นประธานเปิดงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2555 อ่าน 46969]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3 เป็นประธานเปิดงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายเทอดไทย กิตติชัย นายสุนทรา หันชัยศรี นายปิยพงศ์ สุ่มมาต....
นายอำเภอห้วยผึ้งเป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพต [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2555 อ่าน 47041]
นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้งเป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วย นายประสาน จันทร์ส่ว่าง รอง.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 และคณะ วันที่ 5 กันยา....
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3 เยี่ยมชมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2555 อ่าน 47033]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3 เยี่ยมชมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) วันที่ 3 กันยา....
สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3 จัดงานการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2555 อ่าน 47019]
สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3 จัดงานการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 การแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นท....
กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมผู้บริหารฯ และการทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 อ่าน 46904]
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธฺุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการร่วมบันทึกข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ความเป....
การทำบันทึกข้อตกลงฯ, อบรมการใช้ Tablet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 อ่าน 47100]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการฯ การทำบันทึกข้อตกลงฯ, อบรมการใช้ Tablet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมม....
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (หลักสูตร ก.ค.ศ.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 อ่าน 47274]
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าอบรม 1.นายมานพ สนธิรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านคำป่าหว้าน 2.นายเสกสรร ถารัตน์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา 3.นายว....
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจราชการและประเมินเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำโรงเรีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 47125]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจราชการ....
รอง ผอ.สพป.กส.3 ท่านสุนทรา หันชัยศรี ประธานพิธี เปิดงานศิปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 46704]
งานศิปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.2555" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 47130]
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.2555"ระดับจังหวัด....
ผอ.สพป.กส.3 ไปร่วมกิจกรรมสปอร์ตไนท์พร้อมด้วย รอง. สพป.กส.3 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2555 อ่าน 47073]
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด(เสรีไทยเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งอำเภอนาคู,อำเภอเขาวงเป็นเจ้าภาพ บรรยากาศงาน "สปอร์ตไนท์" ณ ลำพระยัง รีสอร์ท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์....
โครงการวันเสาร์เข้าวัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555 อ่าน 47096]
โครงการวันเสาร์เข้าวัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ร่วมทำบุญที่วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ นำโดย นายบุญสืบ ประจำตน ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 นายสุรเดช ภูขยัน นายกสมาคมครูอำเภอสมเด็จ และผู....
โรงเรียนบ้านม่วงกุลเป็นตัวแทน สพป.กส.3 เข้าแข่งขัน กีฬา "สพฐ เกมส์" ในประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุไม [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 อ่าน 47139]
โรงเรียนบ้านม่วงกุลเป็นตัวแทน สพป.กส.3 เข้าแข่งขัน กีฬา "สพฐ เกมส์" ในประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย แข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ....
ผอ.สพป.กส.3ประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คาวมเป็นเลิศ ประจำปี 2555 ตา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 อ่าน 47164]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3ประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คาวมเป็นเลิศ ประจำปี 2555 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพป.กส.3 กลุ่มสถานศึกษาที่1 วันที่ 24 สิงหาคม ....
การประกวดหลักสูตรท้องถิ่น+สาระเพิ่มเติม, มอบรางวัลครูวิจัยคณิตศาสตร์ ป.6 และนักเรียน ป.3 คิดเลขเป็น [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2555 อ่าน 47241]
ท่าน ผอ.สพป.กส.3 ครรชิต วรรณชา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดหลักสูตรท้องถิ่น+สาระเพิ่มเติม, มอบรางวัลผู้ที่ไฃนะเลิศในระดับกลุ่มสถานศึกษา, มอบรางวัลครูวิจัยคณิตศาสตร์ ป.6 จำนวน 10 คน และนักเรียน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 49] กำลังแสดงหน้าที่ 50 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 51] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81