ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานการเข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ โซน ๒ อ.คำม่วง [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 อ่าน 575]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิ ดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ โซน ๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสืนธุ์ โดยมี นายเพล....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลกปหัตถกรรมวิชาการและเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 อ่าน 496]
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึ....
สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓ พบปะเพื่อนครู ตรวจเยี่ยมนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 อ่าน 626]
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะฯ รุดเยี่ยมนักเรียน(ชาย) ชั้นประถมศึกษาปี....
ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนัก [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 อ่าน 673]
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒....
กิจกรรมประเมิน และคัดเลือก "ยอดนักอ่าน" โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 อ่าน 592]
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต" ทั้งนี้ ดร.สวาส บุญอาษา ผอ.กลุ่มน....
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ โรงแรมเลยพาเลซ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 อ่าน 549]
วันที่ 17 กันยายน 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายส....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 อ่าน 520]
ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ และมีทักษะชีวิต” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยมี นายกรชกร ....
โครงการถอดบทเรียนผู้ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 อ่าน 592]
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการถอดบทเรียนผู้ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบัวขาว อ.....
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 อ่าน 591]
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑัรักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมรา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561 อ่าน 444]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖....
พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวมหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนาพรรษา ๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 อ่าน 528]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตือ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ โดยมี นายไพโร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรม "งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 อ่าน 1844]
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรัะชนมพรรษา ๖๖ พรรษา....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ให้การต้อนรับ/รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 อ่าน 744]
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓, นายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ค....
การประชุมครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 อ่าน 738]
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ ผ่านระบบ Tele Conferrence โดยมี ดร.ปิยพง....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน สถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 อ่าน 874]
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และแก้ไขปัญหาโรงเรียนเรียนร่วม ณ ร.ร.บ้านน้ำปุ้น และ ร.ร.บ้านพรหมสว่....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81