การอบรมการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูผู้สอน ป.1 ณ โรงแรมมุกดาแกรนด์โฮเทล [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2555 อ่าน 47231]
การอบรมการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูผู้สอน ป.1 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมุกดาแกรนด์โฮเทล รองผอ.สพป.กส.3 ท่านปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ 20-22 กันยายน 2555 Cr....
การประชุมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ค่ายวิชาการแบบเข้ม (O-NET) ERIC กลุ่ม 7 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2555 อ่าน 47153]
ค่ายวิชาการแบบเข้ม (O-NET) ERIC กลุ่ม 7 ณ โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ผอ.อนันต์ รุ่งเรือง ประธานศูนย์ อิริค ร่วมเปิดงาน ...Created by Supervisor Upit Muanthonng....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบตาม Test Blueprint ของแบบทดสอบ O-NET สำหรับครู ป.6 รุ่นที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2555 อ่าน 47472]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบตาม Test Blueprint ของแบบทดสอบ O-NET สำหรับครู ป.6 และ ม.3 รุ่นที่ 3....
ผอ.สพป.กส3เยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2555 อ่าน 47000]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 เยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่16 กันยายน 2555 ณ วัดป่าพุทธบุตร....
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2555 อ่าน 46918]
นายประสาน จันทร์สว่าง รอง.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายปิยพงศ์ สุ....
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2555 อ่าน 46901]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี่ 2555 ระห่วางวันที่17-18 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริมปาว....
กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กส.3 ร่วมงานเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ รร.ริมปาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555 อ่าน 47083]
กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กส.3 ร่วมงานเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ รร.ริมปาว จ.กาฬสินธุ์ ....
ชมรมปฐมวัยศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการสอนMontessori รร.ละเอียดอุปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555 อ่าน 47309]
ผอ.ภูวนาท บัณฑิโต นำชมรมปฐมวัยศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการสอน Montessori ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555....
รอง.สพป.กส.3 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 47114]
นายสุนทรา หันชัยศรี นายประสาน จันทร์สว่าง รอง.สพป.กส.3 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด และเป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้อบรม วันที่ 11 กันยายน ....
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 46972]
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณ มุกดาแกรนด์ ท่านครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ...Crea....
นายอำเภอห้วยผึ้งเยี่ยมชมการแสดงรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 47176]
นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้งเยี่ยมชมการแสดงรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด และคณะผู้บริหาร สพป.กส.3 วันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือพรหมลักโณ....
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 47058]
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน คณะผู้ต....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบตาม Test Blueprint ของแบบทดสอบ O-NET สำหรับครู ป.6 รุ่นที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 47427]
ประธานในพิธีเปิด รอง ผอ.สพป.กส.3 นายประสาน จันทร์สว่าง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนชั้น ป.6 ในสังกัดกลุ่มสถานศึกษาที่ 2,3 ,4, 5 และ 6 โดย งานวิจัยฯ วัดและประเมินผลการศึกษา....
คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬิสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2555 อ่าน 46839]
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต....
การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระบบทางไกล (ETV) ณ ศูนย์ ร.ร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2555 อ่าน 46996]
การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระบบทางไกล (ETV) โดย ผอ.บุญปลอด มุกดาใส ร่วมเปิดงานการอบรมครู ETV Created by Supervisor Upit Muanthong....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 48] กำลังแสดงหน้าที่ 49 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 50] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81