การทำบันทึกข้อตกลงฯ, อบรมการใช้ Tablet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 อ่าน 47020]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการฯ การทำบันทึกข้อตกลงฯ, อบรมการใช้ Tablet สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555 ณ โรงแรมม....
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (หลักสูตร ก.ค.ศ.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2555 อ่าน 47183]
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าอบรม 1.นายมานพ สนธิรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านคำป่าหว้าน 2.นายเสกสรร ถารัตน์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา 3.นายว....
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจราชการและประเมินเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำโรงเรีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 47000]
นายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจราชการ....
รอง ผอ.สพป.กส.3 ท่านสุนทรา หันชัยศรี ประธานพิธี เปิดงานศิปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 46635]
งานศิปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 5....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.2555" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2555 อ่าน 47041]
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.2555"ระดับจังหวัด....
ผอ.สพป.กส.3 ไปร่วมกิจกรรมสปอร์ตไนท์พร้อมด้วย รอง. สพป.กส.3 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2555 อ่าน 46965]
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด(เสรีไทยเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งอำเภอนาคู,อำเภอเขาวงเป็นเจ้าภาพ บรรยากาศงาน "สปอร์ตไนท์" ณ ลำพระยัง รีสอร์ท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์....
โครงการวันเสาร์เข้าวัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555 อ่าน 46993]
โครงการวันเสาร์เข้าวัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ร่วมทำบุญที่วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง บ้านหนองบัวโดน อำเภอสมเด็จ นำโดย นายบุญสืบ ประจำตน ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 นายสุรเดช ภูขยัน นายกสมาคมครูอำเภอสมเด็จ และผู....
โรงเรียนบ้านม่วงกุลเป็นตัวแทน สพป.กส.3 เข้าแข่งขัน กีฬา "สพฐ เกมส์" ในประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุไม [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 อ่าน 47049]
โรงเรียนบ้านม่วงกุลเป็นตัวแทน สพป.กส.3 เข้าแข่งขัน กีฬา "สพฐ เกมส์" ในประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย แข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ....
ผอ.สพป.กส.3ประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คาวมเป็นเลิศ ประจำปี 2555 ตา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 อ่าน 47041]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3ประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คาวมเป็นเลิศ ประจำปี 2555 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สพป.กส.3 กลุ่มสถานศึกษาที่1 วันที่ 24 สิงหาคม ....
การประกวดหลักสูตรท้องถิ่น+สาระเพิ่มเติม, มอบรางวัลครูวิจัยคณิตศาสตร์ ป.6 และนักเรียน ป.3 คิดเลขเป็น [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2555 อ่าน 47151]
ท่าน ผอ.สพป.กส.3 ครรชิต วรรณชา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดหลักสูตรท้องถิ่น+สาระเพิ่มเติม, มอบรางวัลผู้ที่ไฃนะเลิศในระดับกลุ่มสถานศึกษา, มอบรางวัลครูวิจัยคณิตศาสตร์ ป.6 จำนวน 10 คน และนักเรียน....
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "เสรีไทยนาคูเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 อ่าน 46891]
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามโรงเรียนนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)........
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษา ในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน" เสรีไทยนาคูเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 อ่าน 46818]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง ๑๐ กลุ่มสถานศึกษา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "เสรีไทยนาคูเกมส์" โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.จัง....
รอง.สพป.กส3 เป็นประธารเปิดงานอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 อ่าน 46809]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 เป็นประธารเปิดงานอบรมการส่งเสริมประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พร้อมคณะ โดย รองสตราจารย์ ดร....
การสอบแข่งขันทักษะการคิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2555 อ่าน 46774]
ท่านรองฯ ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบแข่งขันทักษะการคิดเลขเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนมนสังกัด สพป.กส.3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย รอง.สพป.กส3 ณ โรงเรีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2555 อ่าน 47547]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนายเทอดไทย กิตติชัย รอง.สพป.กส3 และคณะ ณ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 47] กำลังแสดงหน้าที่ 48 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 49] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78