การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่ม 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 อ่าน 1272]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.บอนเขียว สุขเจริญ บ้านคุย วันที่ 21-25 มกราคม 2556 Create by..Supervisor Upit Muanthong....
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ภายนอกรอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถั [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 อ่าน 1516]
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ภายนอกรอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย ศน.ภูนัย ภูถาวร Create by..Supervisor Upit Muanthong....
นิเทศเต็มพิกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 อ่าน 1921]
ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น 10 ประการ ของสพฐ.....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) จัดงานมหกรรมวิชาการ "ภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 อ่าน 2106]
ว้นพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) พร้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ"ภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเห....
นิเทศติดตามเพื่อรองรับการทดสอบระดับชาติ O-NET และการใช้Tablet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1444]
นิเทศติดตามการเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อทดสอบระดับชาติ O-NET และการใช้ Tablet ของนักเรียนชั้น ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.หนองฟ้าเลื่อน แจนแลนฯ ชุมชุนแจนแลนฯ กุดค้าวเทพฯ หนองโง้ง สามขาฯ และคำอีห....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1663]
เมือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศึกษาดุงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ โดยมี ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริ....
การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1941]
สพป.กส.3 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2556 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ....
สมาคมครูอำเภอนามน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ อำเภอนามน จัดงานวันครู ประจำปี๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2556 อ่าน 1536]
สมาคมครูอำเภอนามน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ อำเภอนามน จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ : การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2556 อ่าน 1442]
สพป.กส.3 โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ : การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555....
รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ท่านสุนทรา หันชัยศรี เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 1711]
รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น.นายสุนทรา หันชัยศรี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีบูชาครูในงาน"วันครู....
บริษัทคูโบต้ามอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าและสมุด)จำนวน10,000 ชุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 2119]
บริษัทคูโบต้ามอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าและสมุด)ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคนอุปกราณ์การเรียนและห่างไกล ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ 5 โรงเรียน 1. โรงเรี....
โรงเรียนคำเม็กวิทยา รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูดีศรีสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 1735]
....
สมาคมครูอำเภอสมเด็จ จัดงานวันครู ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 1370]
....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 อ่าน 1448]
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีบูชาครูในงาน"วันครู" ปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะ....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 อ่าน 1818]
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระหว่างวันที่ 15, 17-18 มกราคม 2556 โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครองนักเรียน, คณะศึกษานิเทศก์, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 46] กำลังแสดงหน้าที่ 47 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 48] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84