การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2556 อ่าน 1228]
ประธานในการประชุมโดย ผอ.สพป.กส.3 นายครรชิต วรรณชา และรองผอ.สพป.กส.3 ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะศึกษานิเทศก์ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556 อ่าน 1286]
นายครรขิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมคณะฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ....
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2556 อ่าน 1325]
.......
Happy New Year 2013 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2556 อ่าน 3488]
In the New Year, we wish you the best year you’ve ever had, and that each New Year will be better than the last. May you realize your fondest dreams and take time to recognize and enjoy each and....
Happy New Year 2013 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2556 อ่าน 1276]
Have a happy and prosperous New Year. May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness. - ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุข สดใ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล และงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2556 อ่าน 1348]
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร จัดพิธีเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ เสริมมงคลชีวิต รับฟังเทศนา บรรยายธรรม จากพระฯ และสังสรรค์ปี....
ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร กราบขอพรปีใหม่ ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2556 อ่าน 1270]
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะฯ เข้ากราบขอพรจากผู้บังคับบัญชา จ.กาฬสินธุ์ และผู้เคารพนับถือ....ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ....นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวักา....
Happy New Year 2013. [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2556 อ่าน 1556]
Happy New Year 2013.....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการศึกษาดุงานlสานสัมพันธ์กีฬา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 อ่าน 1269]
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์กีฬา ศึกษาดูงาน ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ โดยมี นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.....
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา (อำเภอนามน,สมเด็จ กลุ่มสถานศึกษา ๗,๘,๙) [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 อ่าน 1253]
.......
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา (อำเภอคำม่วง กลุ่มสถานศึกษา ๑๐) [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 อ่าน 1170]
.......
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา (อำเภอนาคู,เขาวง กลุ่มสถานศึกษา ๒,๓) [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 อ่าน 1199]
.......
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา (อำเภอกุฉินารายณ์ กลุ่มสถานศึกษา ๔,๕,๖) [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 อ่าน 1078]
.......
โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 อ่าน 1566]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำชี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน ๘ โรงเรียน จาก ๖ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯ สพฐ.ประธานพิธีเปิดการแข่งขันก [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2555 อ่าน 1163]
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา พร้อมคณะผู้บริหารฯ บุคลากร สพป.กส. ๓ ให้การต้อนรับ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รอง เลขาฯ สพฐ. ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เก....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 44] กำลังแสดงหน้าที่ 45 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 46] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81