การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 อ่าน 1206]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.นาขามวิทยา ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นำโดย ศน.ภูนัย ภูถาวร Create by.. Supervisor Upit Muanthong....
นิเทศเต็มพิกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 อ่าน 1806]
นิเทศติดตาม ตามมาตรการของเขตพื้นที่....
ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3. เพื่อชี้แจงการดำเนินการทดสอบ O-NET 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2556 อ่าน 1231]
งานวิจัยฯ ได้เชิญคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 โดยมีท่าน ผอ.สพป.กส.3 ท่านครรชิต วรรณชา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ท่านรองฯ ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการท....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแถลงข่าวการจัดชกมวยมหากุศลหารายได้พัฒนา ค่ายลูกเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 อ่าน 1414]
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายภัณฑรักษ์ พลตื้อ และนายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.๓ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการเขตฯ ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สื่อข่าว ฯ....
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 อ่าน 1070]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.บ้านบึงทอง คำโพนทองฯ แก้งเดื่อ 21-25 ม.ค. 56 Create by..Supervisor Upit Muanthong.......
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่ม 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 อ่าน 1092]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.บอนเขียว สุขเจริญ บ้านคุย วันที่ 21-25 มกราคม 2556 Create by..Supervisor Upit Muanthong....
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ภายนอกรอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถั [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 อ่าน 1346]
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ภายนอกรอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย ศน.ภูนัย ภูถาวร Create by..Supervisor Upit Muanthong....
นิเทศเต็มพิกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 อ่าน 1754]
ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น 10 ประการ ของสพฐ.....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) จัดงานมหกรรมวิชาการ "ภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 อ่าน 1930]
ว้นพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) พร้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ"ภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเห....
นิเทศติดตามเพื่อรองรับการทดสอบระดับชาติ O-NET และการใช้Tablet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1257]
นิเทศติดตามการเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อทดสอบระดับชาติ O-NET และการใช้ Tablet ของนักเรียนชั้น ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.หนองฟ้าเลื่อน แจนแลนฯ ชุมชุนแจนแลนฯ กุดค้าวเทพฯ หนองโง้ง สามขาฯ และคำอีห....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1491]
เมือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศึกษาดุงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ โดยมี ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริ....
การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1791]
สพป.กส.3 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2556 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ....
สมาคมครูอำเภอนามน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ อำเภอนามน จัดงานวันครู ประจำปี๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2556 อ่าน 1352]
สมาคมครูอำเภอนามน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ อำเภอนามน จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ : การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2556 อ่าน 1261]
สพป.กส.3 โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ : การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555....
รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ท่านสุนทรา หันชัยศรี เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 1527]
รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น.นายสุนทรา หันชัยศรี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีบูชาครูในงาน"วันครู....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 44] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81