อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 , 6 ด้วย Math Model [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 อ่าน 1729]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 , 6 ด้วย Math Model ....
โครงการ "สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู" ณ ห้วยเตียม รีสอร์ท อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 อ่าน 1689]
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน เปิดโครงการ "สพป.กส.เขต ๓ พบเพื่อนครู" ณ ห้องประชุม ห้วยเตียม รีสอร์ท..อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์โดยมี ผู้บริหาร ....
โครงการ "สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู" ณ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์... [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 อ่าน 1690]
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน เปิดโครงการ "สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู" โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ บุคลากร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ใ....
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ (Impromptu Speech Contest 2013) [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 อ่าน 2065]
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ (Impromptu Speech Contest 2013) ระดับกลุ่มจังหวัด(สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม) จำนวน 9 เขต วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป.สกลน....
ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2556 อ่าน 1190]
ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 ....
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet PC) เพื่อการศึกษาไทย สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2556 อ่าน 1632]
นายภูวนาท บัณฑิโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet PC) เพื่อการศึกษาไทย สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พกพาTablet PC เพื่อการศึกษาไทยสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2556 อ่าน 1422]
นายภูวนาท บัณฑิโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet PC) เพื่อการศึกษาไทย สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม....
"สพป.กาฬสินธุ์ พบเพื่อนครุ กลุ่มสถานศึกษา ๗" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556 อ่าน 1267]
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ เป็นประธานเปิดโครงการ "สพป.กส.๓ พบเพื่อนคร" โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร สังกัดกลุ่มสถาน....
คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ จาก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2556 อ่าน 1406]
วันนี้ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพป.กส.๓ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามประเมินผลฯ จาก สพฐ. นำโดย นายสมบุญ ....
Training English Teaching Workshop for Primary School Teachers through ASEAN [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2556 อ่าน 1772]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556... วิทยากรจาก PEER Center และ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีย้าย และตั้งศาลพระภูมิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 1296]
วันนี้ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เมื่่อเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีย้ายศาลพระภูมิ และตั้งศาลพระภูมิ ณ สพป.กาฬสิ....
การประชุมคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 1325]
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สพป.กส.๓ ดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กส.๓ เป็น ผู้ดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการฯ ผลการเลือกตั้....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ "สพป.กส.๓ พบเพื่อนครู" กลุ่มสถานศึกษาที่ ๓ อ.เ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2556 อ่าน 1515]
วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ"สพป.กส.๓ พบเพื่อนครู" ณ หอประชุมโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ผู้บริหาร สพป.กส.๓ บุค....
การนิเทศติดตามนโยบายการขับเคลื่อนตามจุดเน้นของสพฐ. ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2556 อ่าน 1909]
การนิเทศติดตามนโยบายการขับเคลื่อนตามจุดเน้นของสพฐ. ปี 2556 ร.ร.บ้านหนองโง้ง ร.ร.กุดค้าวเทพพิทยา กลุ่ม 5 อำเภอกุฉินารายณ์ สพป.กส. 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 Create by Supervisor Upit Muanthong.........
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 อ่าน 1471]
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ณ วัดปทุมรังษี ตำบลภูแล่นช้าง อ.นาคู จังหว....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 39] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81