การแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 9 "กุฉินารายณ์เกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2556 อ่าน 1939]
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ได้เริ่มการแข่งขันกรีฑา ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน ณ สนามโรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ โดยมี นายสมศักดิ์ ขันทวี ผอ.โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ ประธานกรรมการตัดสินกรีฑา....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556 อ่าน 1663]
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๑ คน โดยมีนายนิพนธ์ ศรีธเรศ ส.ส.จ.กาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมมอบของที่ระลึก มอบเงิน....
ผอ.สพป.กส.3 แสดงมุฑิตาจิต ผกก.สภ.ห้วยผึ้ง ในวันที่ 25 ก.ย.56 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2556 อ่าน 1339]
ผอ.สพป.กส.3 แสดงมุฑิตาจิต ผกก.สภ.ห้วยผึ้ง ในวันที่ 25 ก.ย.56....
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 อ่าน 1935]
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ อ. คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 อ่าน 1357]
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผิ้ง....
การกรอกฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2556 อ่าน 2940]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ชั้น ป.3 และชั้น ป.6 ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการศึกษา การอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ (Literacy) ทุกโรงเรียน....
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีระบบการดูแล่ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2556 อ่าน 1533]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องป....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์(e-office) [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2556 อ่าน 1388]
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)แก่ผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด สพป.กาฬสิน....
ประชุมคณะกรรมการ โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy) [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2556 อ่าน 1490]
นายภูวนาท บัณฑิโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมประชุมและชี้แจงคณะกรรมการ โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้(Literacy) กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อ.กุฉินารายณ์ สพป.กา....
การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2556 อ่าน 1138]
ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อ.กุฉินารายณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านคุย วันที่....
การจัดงาน Symposium ด้านจัดการเรียนร่วม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 อ่าน 1253]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายประสาน จันทร์สว่าง รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดงานการจัดงาน Symposium ด้านจัดการเรียนร่วม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 255....
งานมหกรรมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 อ่าน 1339]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานมหกรรมการเรียนรู่้อาเซียนศึกษา...โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ........
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มส [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2556 อ่าน 1335]
ด้วยกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 9 จะทำการจัดประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษ....
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มส [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2556 อ่าน 1675]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มสถานศึกษาที่ 8....
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัยและวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556 อ่าน 1544]
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 35] กำลังแสดงหน้าที่ 36 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 37] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81