โครงการอบรมค่าย"เยาวชนคนดีของแผ่นดิน"เครือข่ายโรงเรียนสุจริต [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 อ่าน 3020]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานเปิดโครงการอบรมค่าย"เยาวชนคนดีของแผ่นดิน"เครือข่ายโรงเรียนสุจริตพร้อมด้วยนายภูนัย ภูถาวร ศึกษานิ....
อวยพรวันเกิดท่าน ผอ.สพป. [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 1367]
.......
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 อ่าน 1128]
.......
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 อ่าน 1148]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายงานผลการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557....
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 1006]
.......
การศึกษาดูงานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 997]
.......
นักเรียนตัวแทนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เข้าพบและขอพร ผอ.สพป. [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 1121]
.......
การจัดกิจกรรมรณรงณ์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพยาติดโลก (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1471]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต๓ ได้การจัดกิจกรรมรณรงณ์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพยาติดโลก พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗....
ประชุมการดำเนินการบริหารงบประมาณ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1026]
.......
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1162]
.......
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1074]
นายครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด ในการนี้สำ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2557 อ่าน 1607]
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ....
การปัจฉิมนิเทศข้าราชการครู ลูกจางประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2557 อ่าน 1849]
นายครรชิต วรรณชา ผอ สพป กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ สพป กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ทวยลี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และเจ้าหน้าที่ ในการป....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 อ่าน 1645]
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 25....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 1319]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 เพื่อหาผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการ 4 ด้าน ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 31] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82