สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 1244]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 เพื่อหาผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการ 4 ด้าน ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 อ่าน 1381]
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โดยมีผู้บริหาร สพ่ป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ....
ร่วมงาน "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 อ่าน 1319]
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" และให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวั....
การมอบผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2557 อ่าน 1198]
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เืพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิน....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในสถานศึกษาฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 อ่าน 1619]
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีพัสดุ ในสถานศึกษา นางมยุรี ดลเพ็ญ ผอ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 อ่าน 1403]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และพบปะเพื่อนครูที่เข้าอบรบในครั้งนี้....
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 อ่าน 1688]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นายอภิเชษฐ์ พาลี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ระหว่า....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557 อ่าน 1422]
เมื่อวัน่ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ เป็นประธานฯ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬ....
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 1339]
.......
ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 1231]
.......
ประชุมเตรียมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 1242]
.......
พิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 2470]
.......
Meeting Director group 7 Namon district of Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 1383]
Mr.Apichet. Palee Deputy Director Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 is Chairman of Meeting Director of group 7 Namon district Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 at N....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 1266]
.......
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 1243]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 31] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81