ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการรับมอบสี จาก บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 อ่าน 420]
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการรับมอบสี จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ท่านประจักษ์ คุณละออ ตั้ง....
การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 468]
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม "ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โด....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดการประเมินครูผู้เสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 อ่าน 477]
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประเมินครูผู้เสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards โดยมี คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก....
กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 อ่าน 440]
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน การดำเนินกิจกรรม "รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา" โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพ....
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ "ภูอ้อมเกม [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 อ่าน 623]
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขาวงพิทย....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 อ่าน 534]
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓ อ.เขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 อ่าน 618]
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประะานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ณ สนามโรเร....
พิธีเปิด "การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 " อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 อ่าน 632]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ.คำม่วง ระหว่างวันที่ 2....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัต [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 อ่าน 528]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพ.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(P....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 อ่าน 587]
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ....
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 อ่าน 649]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคาร อเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ซึ่....
สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 อ่าน 465]
"วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 อ่าน 481]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ถวายพวงมาลา จุดเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมโครงการ "ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 อ่าน 511]
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ โครงการ "ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 อ่าน 464]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ" สถิตคู่พุทธมณฑลเมืองน้ำด....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 80 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80