โครงการ ส่งเสริมการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว” [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 อ่าน 146]
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานโครงการ ส่งเสริมการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว” โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ....
โครงการ ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ “หนุนครอบครัวปลอดภัย” ร่วมใจเข้าวัด วันจ้นทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดหน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 อ่าน 126]
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส.๓ และคณะบุคลากร.ใสสังกัด ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเติมบ....
สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ดำเนินกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ รับศีล ทำบุญเลี้ยงพร ตักบาตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 อ่าน 163]
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินกิจกรรม ไว้พระสวดมนต์รับศีลทำบุญเลี้ยงพร ตักบาตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้การต้อนรับ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส. ๓ และ ดร.วิ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 อ่าน 197]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ มอบหมาย ให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 อ่าน 210]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวา ๐๗.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวัน....
พิธีส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ ร้านกาแฟ "กาแฟเสรีไทย" ณ โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 อ่าน 280]
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ "กาแพเสรีไทย" โดย นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงาน "ร้านก....
การประชุมปฏืบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 อ่าน 289]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ประธาน ได้บรยายพิเศษในห้วข้อ " สิทธิประโยชน์ที....
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา "การจัดการศึกษาในยุคปกติรูปแบบใหม่ (Education for New Norma [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 อ่าน 302]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา "การจัดการศึกษาในยุคปกติรูปแบบใหม่ (Education for New Normal) และการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memor....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 อ่าน 201]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์....
โครงการตรวจหาสารในปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด,คัดกรองสารเสพติด (RE-X-RAY) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 อ่าน 226]
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอห้วยผึ้ง, สถานีตำรวจอำเภอห้วยผึ้ง, สาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง ดำเนินกิจกรรม "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP๒" ....
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภายยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 315]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 244]
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนหนองแสงร....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 อ่าน 301]
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ โดยมี นาย....
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พรุะบรมราชินีนาถ พระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 อ่าน 265]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมาย ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พรุะบรมราช....
การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluat [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 อ่าน 774]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluation System of National Strategy and Country Reform:eMENSCR) ระหว่างวันที่ ๓....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84