Meeting Director group 7 Namon district of Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 1225]
Mr.Apichet. Palee Deputy Director Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 is Chairman of Meeting Director of group 7 Namon district Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 at N....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 1087]
.......
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 1073]
.......
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 989]
.......
ผอ.สพป กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ร่วมเข้าเฝ้าารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 อ่าน 1810]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเข้ารับสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเแลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา" และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระล....
อบรมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วู๊ดแบด 2 ท่อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2557 อ่าน 1224]
อบรมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วู๊ดแบด 2 ท่อน....
รวมภาพกิจกรรมกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2557 อ่าน 1061]
รวมภาพกิจกรรมกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2556....
การนิเทศติดตามการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของกลุ่มสถานศึกษาที่1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 894]
คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสถานศึกษที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง ซึ่งประกอบด้วย 1.นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา ประธาน....
ประชุมประธานกลุ่มสถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557 อ่าน 1068]
.......
ประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2557 อ่าน 984]
ประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3 มีนาคม 2557....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 /2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2557 อ่าน 1064]
.......
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2557 อ่าน 1268]
โรงเรียนในสังกัด กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง ได้นำนักเรียนระหว่างชั้น ป.4-5-6 และ ม.1-2-3 ดำเนินการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง ....
ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557 อ่าน 999]
.......
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ผอ.สพป.ยอดเยี่ยม ระดับชาติ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 อ่าน 1194]
.......
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 อ่าน 1107]
........
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 27] กำลังแสดงหน้าที่ 28 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 29] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78