สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2558 อ่าน 1156]
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสุนทรา หันช้ยศรี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒....
ผู้เกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2558 อ่าน 2130]
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติรับมอบตู้เย็น และตู้เก็บเอกสาร จาก นายประสาน จันทร์สว่าง อดีต รอง ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมผู้บริหาร....
สพป.กส. ๓ จัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2558 อ่าน 12065]
สพป.กส. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้จัดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ. ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดย....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะครู ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชกา [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2558 อ่าน 2179]
.... “ นับแต่วันบรรจุ บรรลุผล จวบจนวันเกษียณเวียนมาถึง สร้างลูกศิษย์ด้วยศรัทธายังตราตรึง เมื่อวันหนึ่ง ต้องจากลาอาชีพครู ” ....เพื่อเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความรัก เคารพ แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ป....
การแข่งขันกีฬา" สพฐ. วิ่ง31 ขา สามัคคีปี 11 " [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 อ่าน 1964]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รอง.ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา" สพฐ. วิ่ง31 ขา สามัคคีปี 11 "พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่7 และกลุ่มส....
สพป. กาฬสินธุ์ ้เขต ๓ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ ะระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 อ่าน 1730]
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับเกียาติเป็นสถานที่จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประส....
สพป. กาฬสินุธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการสร้างบ้าน ๙๘ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทส [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558 อ่าน 12065]
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ ร่วมโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย ด....
โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2558 อ่าน 2095]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการวางเสาเอกเสาโท บ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านนาทัน ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2558 อ่าน 2083]
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ใหิการต้อนรับ และรับการตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดย ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะผู้บริหาร ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 1734]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายว้นพระราชสมภพ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกปร....
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2558 อ่าน 11935]
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2558....
ประมวลภาพ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมสัมมนา การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยใช้กระบว [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2558 อ่าน 11922]
....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมสัมมนา การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยใช้กระบวนการสภานัก [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2558 อ่าน 1326]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดการอบรมสัมมนา "การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยใช้กระบวนการสภานักเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ทั้งน....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 อ่าน 1498]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้โรงเรียนสุจริต ในสังกัด จำวน ๒๐ โรง ส่งนักเรียนตัวแทนโรงเรียนละ ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าค่าย ....
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 อ่าน 1940]
นายครรชิต วรรณชาผอสพปกสเขต 3 มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ทวยลี ผอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะกลุ่มการเงิน เป็นประธานในการเปิดงาน. ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 23] กำลังแสดงหน้าที่ 24 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 25] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84