วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558 อ่าน 1147]
เนื่องด้วย วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ คณะผู้....
ผอ.สพป.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 1263]
.......
ผอ.สพป.เข้ารับการอบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 832]
.......
โครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์/โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่าเซียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 1647]
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จัดโครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่เอาเซียน ณ สนามนิคมสร้างตนเองกุฉิ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อำเภอห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 1067]
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร บุคลการ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราช....
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 1251]
เมื่อวันที่ ๓๐ มกรคม ๒๕๕๘ นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส.๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมล....
รายงานกิจกรรมรับสมัครสอบ ผอ. และ รอง ผอ. สพป.กส.๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 อ่าน 1366]
รายงานกิจกรรมรับสมัครสอบ ผอ. และ รอง ผอ. สพป.กส.๓....
ภาพกิจกรรม แข่งกอล์ฟ "วันครูเมืองน้ำดำ" ครั้งที่1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 1165]
ภาพกิจกรรม แข่งกอล์ฟ "วันครูเมืองน้ำดำ" ครั้งที่1 วันที่ 11มกราคม 2558 จัดโดย ชมรมกอล์ฟ สพป.กส.3 เป็นเจ้าภาพ นำทีมโดยท่านประธานชมรมฯ ดร.ครรชิต วรรณชา ผอเขตฯ ท่านดร.ภัณรักษ์ พลตื้อ รองผอเขตฯ รองประธานช....
ประมวลภาพรวมพลังวันครู.. [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อ่าน 1329]
....
ประมวลภาพกีฬาวันครู วันที่ 14ม.ค. 2558(เก็บตก) [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อ่าน 1275]
ประมวลภาพกีฬาวันครู (เก็บตก)....
ประมวลภาพกีฬาวันครู วันที่ 13 ม.ค. 2558(เก็บตก) [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อ่าน 1090]
ประมวลภาพกีฬาวันครู (เก็บตก)....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงาน "รวมพลังวันครู ปี ๒๕๕๘" ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 อ่าน 1081]
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานวัน "รวมพลังวันครู ปี ๒๕๕๘" ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี คณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ คณะผู้บริหารส....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกประถมศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 อ่าน 945]
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาฯ จาก สพฐ. ดังนี้ นายธนากร งามชมพู ข้าราชการบำนาญ, นางสาวเอกวรรณ ตั้งซุยยัง คณะกร....
กลุ่มสถานศึกษาและโรงเรียนต่างๆเข้าคาระวะและขอพรจาก ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่255 [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 อ่าน 885]
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2558 คณะกลุ่มสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคาระวะและขอพรจากท่าน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 อ่าน 901]
วันนี้ 6 มกราคม 2558 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 22] กำลังแสดงหน้าที่ 23 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 24] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81