การอวยพรนักศึกษาฝึกงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 3768]
....
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 857]
..................
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 636]
ประชุมคณะกรรมการเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 1861]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม และจะอบรมผู้บริหา....
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 อ่าน 686]
...............
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรมลักข [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 อ่าน 844]
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓ เป็นประ ะานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรมลักขโณ อ.ห้วยผึ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 916]
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะบุคลากร ลูกจ้าง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมทาง....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การฌาปนกิจศพ คุณพอทุมมี วรพล [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 926]
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌาปนกิจศพ คุณพ่อทุมมา วรพล บิดาของ นายประหยัด วรพล อก.คศ.สพป.กส.เขต ๓ ที้งนี้ มีผู้บริหาร สพป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ....
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2558 อ่าน 1368]
เนื่องด้วย วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ และ....
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558 อ่าน 1065]
เนื่องด้วย วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ คณะผู้....
ผอ.สพป.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 1200]
.......
ผอ.สพป.เข้ารับการอบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 767]
.......
โครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์/โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่าเซียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 1551]
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จัดโครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่เอาเซียน ณ สนามนิคมสร้างตนเองกุฉิ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อำเภอห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 979]
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร บุคลการ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราช....
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 1158]
เมื่อวันที่ ๓๐ มกรคม ๒๕๕๘ นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส.๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมล....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21 จากทั้งหมด 79 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 22] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79