พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558 อ่าน 1206]
ประชุมปฏิบัติการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 23 - 24 พ.ค.58....
ชมรมกอล์ฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 671]
.......................
การอวยพรนักศึกษาฝึกงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 3525]
....
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 821]
..................
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 592]
ประชุมคณะกรรมการเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 อ่าน 1818]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม และจะอบรมผู้บริหา....
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 อ่าน 647]
...............
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรมลักข [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 อ่าน 804]
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓ เป็นประ ะานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรมลักขโณ อ.ห้วยผึ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารอเนกประสงค์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 877]
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะบุคลากร ลูกจ้าง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมทาง....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การฌาปนกิจศพ คุณพอทุมมี วรพล [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 878]
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌาปนกิจศพ คุณพ่อทุมมา วรพล บิดาของ นายประหยัด วรพล อก.คศ.สพป.กส.เขต ๓ ที้งนี้ มีผู้บริหาร สพป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ....
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2558 อ่าน 1319]
เนื่องด้วย วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ และ....
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2558 อ่าน 1021]
เนื่องด้วย วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ คณะผู้....
ผอ.สพป.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 1161]
.......
ผอ.สพป.เข้ารับการอบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 732]
.......
โครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์/โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่าเซียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 1496]
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จัดโครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่เอาเซียน ณ สนามนิคมสร้างตนเองกุฉิ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78