การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 อ่าน 343]
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่ก....
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 อ่าน 394]
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. ก....
การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่าน 333]
การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ข่าวโรงเรียน.... เพื่อรับทราบนโยบาย นำสู่สถานศึกษา จัดการเรียน การสอน การปฏิบัติในด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อไป....
การประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่าน 364]
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียน:สะท้อนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ....
การประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 อ่าน 526]
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการร่วมประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ผ่านระบบ “video conference” โดย ดร.อำนาจ วิชยา....
การติดตามรับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับนโยบาย รับทราบข้อราชการสำคัญ จาก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 อ่าน 492]
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าง สพฐ.” ผ่านระบบ....
การส่งมอบหน้ากากโปร่งใส แบบคาดศีรษะ Face Shield แก่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 649]
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนุกุล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ นำน้ากากโปร่งใส แบบพลาสติกคาดศีรษะ Face Shield ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย และมาตรการเร่งรัดให้ดำเนินการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (C [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 490]
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการสำคัญเร่งด่วน โดยมี นาสุนทรา หันชัยศรี,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,ดร.อารยั....
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 438]
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด....
ร่วมพิธีตั้งเสาเอก เสาโท บ้านนักเรียน เพื่อเตรียมการสร้างบ้านนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 406]
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุนทรา. หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์. สุ่มมาตย์, ดร.อารยันต์. แสงนิกุล รอง ผอ.สพป. กส.3 ร่วมกับ ดร.ณัฐฐวรรธน์....
การประชุมฯ สร้างบ้านนักเรียน ที่ประสบปัญหาขาดแคลน ยากจนฯ “กองทุนสายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 339]
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์,นายสุนทรา. หันชัยศรี รอง ผอ.สพป. กส.3,ร้อยโทธวัชชัย. เห็นวัง นายอำเภอคำม่วง,ดร.ณัฐฐวรรธน์. สุวรรณศรี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพคำม่....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน พิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.จำปี โยธารินทร์ อดีตวุฒิสภาจังหวัดกาฬสิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 อ่าน 511]
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.จำปี. โยธารินทร์ ท.ช. พร้อมด้วย,นายสุนทรา. หันชัยศรี ,ดร.ปิยพงษ์. สุ่มมาตย์,ดร.อารยันต์. แสงน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรดน้ำศพ ดร.จำปี โยธารินทร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 อ่าน 583]
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สาป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานวางหรีดเคารพศพ,รดน้ำศพ ดร.จำปี. โยธารินทร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาฯ พร้อมด้วย ดร.ปิยพงศ์. สุ่มมาตย์, ดร.อารยันต์. แ....
ผอ.สพป.กาฬสินธู์ ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์การกุศล งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 อ่าน 482]
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ท่าน ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ,สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมอาจารย์กนกพรรณ. พลตื้อ (ภริยา) ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์การกุศล งานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ก....
สพป. กาฬสินธุ์ ้เขต ๓ ให้การต้อนรับ ท่าน รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุูื เขต ๓ โอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 อ่าน 564]
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร. ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์. เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน และ นายสุน ทรา. หันชัยศรี ,ดร. ปิยพงศ์. สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส .3 พร้อมคณะ กต.ปน. คณะประธ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82