สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดมงคลชัยพฤกษ์ อ.ห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 1412]
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดมงคลชัยพฤกษ์ บ้านร่องแก่นคูณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยม....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559 อ่าน 1159]
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ห้องประชุมเรืองปั....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 อ่าน 1170]
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 4/2559 ณ ศ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชี [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2559 อ่าน 1366]
เมือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โดย ดร. ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.ส....
ประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559 อ่าน 1242]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา จัดการประชุมปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง และอาคารอเนกประสงค์ สพป. กส. ๓ โดยมี ดร. ครรชิต วรรณชา....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559 อ่าน 1138]
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน จาก สพฐ. ซึ่งมี นายประสาน ภูดี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะติดตาม ทั้งนี้ม....
โครงการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Best Practices) [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 อ่าน 1285]
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานพิธีเปิดโครงการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีผลงานอันเป็นเลิศ (Best Practices) โดยมี นายธนาดุล พาลี ....
พิธีส่งมอบงานสถานศึกษาอาชีวิศึกษาเอกชน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓ กับ สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 อ่าน 1316]
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อม ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ ๑ - ๒ ส่งมอบงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัด ให้กับ สนง. อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมอาค....
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559 อ่าน 1243]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมีนายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ....
ร่วมงาน "KASIN OPEN HOUSE" เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี ...ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธู์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2559 อ่าน 1207]
จังหวัดกาฬสินธู์ กำหนดจัดงาน "KALASIN OPEN HOUSE" ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมปาว จ. กาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานเมื่อวันที่ ๑๓ พ....
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 อ่าน 1507]
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ประจำปี 2559 ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมผู้บริหาร และโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ แก่ผู้บริหารโร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2559 อ่าน 1490]
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบร....
คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1543]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อพัฒนาและคัดเลือกโรงเรีย....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 2114]
นายสนุทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยียมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 1167]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ได้พบปะคณะวิทยากรลูกเสือและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 20] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84