lสพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2559 อ่าน 975]
เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ" สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง. ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 อ่าน 1398]
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปิยพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานพิธีฯ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด สพป.กส. ๓ โดยพร้....
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 อ่าน 1579]
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผุ้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 อ่าน 1388]
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนค่ายลูกเสือ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือ บุรี พรหมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดย ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อมอบให้แก่โ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559 อ่าน 1248]
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมผู้บริหาร ตัวแทน โรงเรียนในสังกัด รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ต้....
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 อ่าน 1209]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดประชุมการดำเนินการตามผลมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2559 ....
โครงการ กิจกรรมกาแฟยามเข้า "โดยชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานแันท์" ปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 อ่าน 1006]
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเข้า " ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษ....
รวมภาพการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีวิธีกรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ พ.ศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 อ่าน 1234]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงาน Award "One School One careers One Product" ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป. กาฬสินธุ์....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงาน Award "One School One careers One Product" ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 อ่าน 1261]
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานเปิดงาน Award "One School One careers One Product" ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมี ดร. ภู....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559 อ่าน 1257]
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ....
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด Obec Young Beach Volleyball ๒๐๑๖ inspired by Thai PBS [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559 อ่าน 1116]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิด/ปิด การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด Obec Young Beach Volleyball ๒๐๑๖ inspired by The PBS เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุ ปี ๒๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 1154]
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบถึงการ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดมงคลชัยพฤกษ์ อ.ห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 1331]
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดมงคลชัยพฤกษ์ บ้านร่องแก่นคูณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยม....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559 อ่าน 1100]
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ห้องประชุมเรืองปั....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 อ่าน 1095]
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 4/2559 ณ ศ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82