การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 อ่าน 1275]
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ประจำปี 2559 ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมผู้บริหาร และโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ แก่ผู้บริหารโร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2559 อ่าน 1275]
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบร....
คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1328]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อพัฒนาและคัดเลือกโรงเรีย....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 1650]
นายสนุทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยียมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 954]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ได้พบปะคณะวิทยากรลูกเสือและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 1057]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นายนายภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศก์และติดตามประเมินผล ประธานในพิธี การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) พร้อมด้วยดร.สัจจา ฝ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2559 อ่าน 798]
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางกา....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2559 อ่าน 993]
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. สมศรี สุ่มมาตย์ ผอ.ร.ร.หนองอีบุตรไพรเวทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทำพิธีบรวงสวงศาลพระภูมิ พิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวขอพร [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 อ่าน 860]
วันนี้ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมพิธีบรวงสวงศาลพระ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแนว [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 อ่าน 863]
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง พร้อมทั้งดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต: ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 อ่าน 1099]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ภาสกร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 อ่าน 866]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 อ่าน 967]
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มอำนวยการ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ....
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นควา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 อ่าน 1043]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างว....
การนิเทศติดตามการดำเนินงานนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนนำร่องขนาดเล็กและ DLTV. [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 อ่าน 958]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 จะดำเนินการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนต้น (เดือนพฤษภาคม 2559 - เดือน กรกฏาคม 2559) ดังนี้ ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 17] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81