การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร สังกัด กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕ อ.กุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 อ่าน 1077]
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการรู บุคลากร สังกัด กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๕ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ....
การประชุม "โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โซนภูพาน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 อ่าน 2148]
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๑๐ โซนภูพาน ณ โรงเรียนบ้าน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เยี่ยมชมให้กำลังใจการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นักเรียน โครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 อ่าน 1110]
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครุ นักเรียน ในโครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบล....
โครงการ "อบรมการอ่านเขียนเรียนไทย สวยสื่อจากมือหนู่" [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 อ่าน 991]
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศน์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมการอ่านเขียนเรียนไทยสวย....
พิธีมอบบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 อ่าน 1120]
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." แก่เด็กชายพัทรพล คนขยัน ....
โครงการอบรม "ยุวชน ตำรวจ สพฐ." ณ ร.ร.บ้านกอกวิทยาคม" สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 1447]
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม "ยุวชน ตำรวจ สพฐ." โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู แขก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการแข่งขันกีฬาชกมวยการกุศล "ศึกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้านยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 1302]
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาใสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชกมวยการกุศล "ศึกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้านยาเสพติด" โดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสิ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่่มสถาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 1182]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัด "กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์" โรงเรียนโซน ๓ สังกัดกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๑๐ อ.คำม่วง ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด "ศิษย์เก่าร่วมใจ" โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 1462]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องสมุด "ศิษย์เก่าร่วมใจ" โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธู์ โดยมี นายประเวศย์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 1461]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความจงรักาภักดีต่อชาติ ศาสนา พร....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 อ่าน 828]
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อ....
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 อ่าน 1164]
เมือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภยาเสพติด และอบายมุข" ณ ศุนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเ....
การอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน(psis) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 อ่าน 1121]
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน(psis) ประจำปีกา....
ผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่ววมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดีต [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 957]
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด พร้อมกันร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พร....
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 อ่าน 1141]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป. กส....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 84 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84