สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 อ่าน 1331]
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ในเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประุชุมศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ โรงเรียนค่ายลูกเสื....
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลกร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศา [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 อ่าน 1196]
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีส่งมอบนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 อ่าน 1245]
เมื่อวันที่ ๑๕ ะันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เรียนรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 อ่าน 1095]
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา โดยประธาน น....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พบปะ ให้คำแนะนำ มอบนโยบาย แจ้งระเบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 อ่าน 1093]
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวินชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พบปะ ให้คำแนะนำ มอบนโยบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อมกฎหมาย....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวั [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 อ่าน 1078]
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา....
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2559 อ่าน 1037]
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐ" โดย มีผู้บริหารสถานศึกษา คร....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ ประเมิน พร้อมเยี่ยมชมผลงานการดำเนินโ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 1463]
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ ้เขต ๓ โดย นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน "โรงเรียนสุจริต" จาก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาค [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 995]
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานให้การต้อนรับ และรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Tra....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ ้เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในกา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 อ่าน 1100]
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึก ในการรักชาติ ศาสนา และพระมห....
การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น เสริมสร้างคุณธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 อ่าน 910]
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น เสริมสร้างคุณธร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 อ่าน 692]
วันนี้ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๔ อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมี นายอุดร สุขรี่ ผอ.ร.ร.เหล่าใหญ....
รวมพลังแห่งความสามัคคีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 อ่าน 1021]
.......
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 7/2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 อ่าน 1122]
......
เก็บตก กิจกรรมการแข่งขันวิชาการฯ ครั้งที่ 66 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 อ่าน 1451]
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการฯ ครั้งที่ 66....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81