โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 อ่าน 613]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ อบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellencกe Service) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 อ่าน 574]
นายภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ ของบุคลากรในสังกัด (Excellence Service) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัดให้การต้อนรับ แ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ตามกลยุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 อ่าน 707]
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื....
lสพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2559 อ่าน 679]
เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ" สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง. ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 อ่าน 1090]
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปิยพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานพิธีฯ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด สพป.กส. ๓ โดยพร้....
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 อ่าน 1252]
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผุ้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 อ่าน 1078]
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนค่ายลูกเสือ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือ บุรี พรหมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดย ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อมอบให้แก่โ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559 อ่าน 973]
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมผู้บริหาร ตัวแทน โรงเรียนในสังกัด รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ต้....
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 อ่าน 927]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดประชุมการดำเนินการตามผลมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2559 ....
โครงการ กิจกรรมกาแฟยามเข้า "โดยชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานแันท์" ปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 อ่าน 728]
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเข้า " ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์" ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษ....
รวมภาพการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีวิธีกรปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ พ.ศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 อ่าน 926]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงาน Award "One School One careers One Product" ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป. กาฬสินธุ์....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงาน Award "One School One careers One Product" ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 อ่าน 958]
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานเปิดงาน Award "One School One careers One Product" ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมี ดร. ภู....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559 อ่าน 984]
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ....
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด Obec Young Beach Volleyball ๒๐๑๖ inspired by Thai PBS [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2559 อ่าน 819]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิด/ปิด การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด Obec Young Beach Volleyball ๒๐๑๖ inspired by The PBS เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุ ปี ๒๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 851]
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบถึงการ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 13] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78