ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โครงการ "ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในแหล [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 อ่าน 675]
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ "ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์" ณ ....
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 อ่าน 974]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกีบรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถาศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม ร.ร.ค่ายลูกเสือบุร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ร.ร.เอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 อ่าน 1080]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เอกปัญญาเกมส์" ณ สนามกีฬา ร.ร.เอกป....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมผู้บริหาร บุคลากร ในสังกด สพป.กาฬสินธุื์ เขต 3 ประจำเดือนกุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 อ่าน 846]
เมื่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประะานการประชุมเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมี....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "แพรวาเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 อ่าน 1021]
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขค 3 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "แพรวาเกมส์" โดยมี ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูรประภาพ นายอำเภอค....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เนื่องในวั [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 อ่าน 975]
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา ทำบ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 อ่าน 899]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พานาย อำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ร.ร.นางามวิทยา อ.นาคู จ.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 อ่าน 861]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พานาย อำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ร.ร.นางามวิทยา อ.นาคู จ.....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2560 อ่าน 1038]
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 อ่าน 1060]
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด พร้อมกันร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจง....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานแสดงความยินดีกับ ท่านรอง ผอ.สพป.กส. ๓ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 อ่าน 1187]
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขค ๓ พร้อมคณะฯ เดินทางสู่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ส่ง นายธนาดุุล พาลี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ เพื่อดำรงตำแหน่งทาง สพป.กส. ๒ โดยได้ร....
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานวันครู กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕,๖ ณ ร.ร.กุฉินายรายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 อ่าน 1318]
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานงานวันครู กลุ่มสถานศึกษาที่ ๔,๕,๖ อำเภอกุฉินารา....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุ แก่สถานศึกษาหน่วยรับตรวจ ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 อ่าน 1111]
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุแก่สถานศึกษาที่เป็นหน่ว....
ผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติใน การรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดั [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อ่าน 1327]
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน ในกิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชูทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อ่าน 1172]
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนดงสวนพัฒนา อ.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81