สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 อ่าน 25]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ มอบหมาย ให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 อ่าน 83]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวา ๐๗.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวัน....
พิธีส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ ร้านกาแฟ "กาแฟเสรีไทย" ณ โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 อ่าน 106]
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ "กาแพเสรีไทย" โดย นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงาน "ร้านก....
การประชุมปฏืบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 อ่าน 112]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ประธาน ได้บรยายพิเศษในห้วข้อ " สิทธิประโยชน์ที....
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา "การจัดการศึกษาในยุคปกติรูปแบบใหม่ (Education for New Norma [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 อ่าน 133]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา "การจัดการศึกษาในยุคปกติรูปแบบใหม่ (Education for New Normal) และการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memor....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 อ่าน 104]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์....
โครงการตรวจหาสารในปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด,คัดกรองสารเสพติด (RE-X-RAY) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 อ่าน 142]
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอห้วยผึ้ง, สถานีตำรวจอำเภอห้วยผึ้ง, สาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง ดำเนินกิจกรรม "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP๒" ....
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภายยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 212]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 155]
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนหนองแสงร....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 อ่าน 207]
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ โดยมี นาย....
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พรุะบรมราชินีนาถ พระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 อ่าน 176]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมาย ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พรุะบรมราช....
การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluat [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 อ่าน 453]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluation System of National Strategy and Country Reform:eMENSCR) ระหว่างวันที่ ๓....
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม. 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 อ่าน 204]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม. 2563 ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป. ....
พิธีเปิด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 อ่าน 209]
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีเปิด “โครงการปลูกป่า....
พิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน" อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 อ่าน 241]
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓,นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้าน หนองสระพัง อ.คำม่วง จ.กา....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82