การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluat [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 อ่าน 70]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluation System of National Strategy and Country Reform:eMENSCR) ระหว่างวันที่ ๓....
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม. 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 อ่าน 88]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม. 2563 ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป. ....
พิธีเปิด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 อ่าน 98]
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีเปิด “โครงการปลูกป่า....
พิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน" อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 อ่าน 124]
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓,นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้าน หนองสระพัง อ.คำม่วง จ.กา....
การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 อ่าน 242]
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่ก....
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 อ่าน 281]
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. ก....
การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่าน 235]
การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ข่าวโรงเรียน.... เพื่อรับทราบนโยบาย นำสู่สถานศึกษา จัดการเรียน การสอน การปฏิบัติในด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อไป....
การประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่าน 250]
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียน:สะท้อนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ....
การประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 อ่าน 431]
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการร่วมประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ผ่านระบบ “video conference” โดย ดร.อำนาจ วิชยา....
การติดตามรับชม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับนโยบาย รับทราบข้อราชการสำคัญ จาก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 อ่าน 378]
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าง สพฐ.” ผ่านระบบ....
การส่งมอบหน้ากากโปร่งใส แบบคาดศีรษะ Face Shield แก่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 อ่าน 467]
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนุกุล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ นำน้ากากโปร่งใส แบบพลาสติกคาดศีรษะ Face Shield ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย และมาตรการเร่งรัดให้ดำเนินการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (C [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 412]
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการสำคัญเร่งด่วน โดยมี นาสุนทรา หันชัยศรี,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,ดร.อารยั....
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 อ่าน 353]
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด....
ร่วมพิธีตั้งเสาเอก เสาโท บ้านนักเรียน เพื่อเตรียมการสร้างบ้านนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 313]
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุนทรา. หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์. สุ่มมาตย์, ดร.อารยันต์. แสงนิกุล รอง ผอ.สพป. กส.3 ร่วมกับ ดร.ณัฐฐวรรธน์....
การประชุมฯ สร้างบ้านนักเรียน ที่ประสบปัญหาขาดแคลน ยากจนฯ “กองทุนสายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 อ่าน 269]
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์,นายสุนทรา. หันชัยศรี รอง ผอ.สพป. กส.3,ร้อยโทธวัชชัย. เห็นวัง นายอำเภอคำม่วง,ดร.ณัฐฐวรรธน์. สุวรรณศรี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพคำม่....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81