การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 30 เม.ย. 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2555 อ่าน 48842]
จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ....
แบบจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 อ่าน 47883]
แบบจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554....
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย(อนุบาล2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2555 อ่าน 5775]
.......
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างปี2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 อ่าน 48131]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างปี2553....
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2555 อ่าน 50477]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม....
แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2555 อ่าน 47484]
แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2....
สรุปนักเรียน2554 ภาคเรียนที่1แยกกลุ่ม(แก้ไข จำนวนครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 11-11-2554) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 อ่าน 47510]
สรุปนักเรียน2554 ภาคเรียนที่1แยกกลุ่ม(แก้ไข จำนวนครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 11-11-2554)....
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553 อ่าน 57136]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก....
วิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2553 อ่าน 58877]
วิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่....
ระเบียบ "ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548" [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2552 อ่าน 69900]
.......
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2552 อ่าน 51568]
.......
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้างโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2552 อ่าน 49296]
.......
แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการซ่อม [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552 อ่าน 50121]
.......
แบบฟอร์มขอใช้บริการกลุ่มงานข้อมูล (ICT) [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552 อ่าน 49113]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6 หน้า 1 2 3 4 5 6