download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 อ่าน 2610]
...........................
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 อ่าน 6922]
.......
แผนปฏิบัติการ 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 อ่าน 3074]
.........
แผน IEP, IIP [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 อ่าน 19484]
แบบฟอร์มแผน IEP,IIP นักเรียนพิการเรียนร่วม....
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558 อ่าน 9835]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3....
คู่มือควบคุมภายใน [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557 อ่าน 7435]
คู่มือควบคุมภายในประจำปี 2556....
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 7626]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554....
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 อ่าน 8409]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557....
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 อ่าน 7850]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556....
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2557 อ่าน 9140]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท....
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2557 อ่าน 9642]
ข้อมูล สพปกส3 ปี2556....
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2557 อ่าน 8918]
กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557....
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 อ่าน 9828]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง....
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2556 อ่าน 10165]
.....
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2556 อ่าน 10268]
ขณะนี้ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้างเปิดให้โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแล้ว....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2 3 4 5 6