ยินต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

 

สลิประบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ 
http://salary.kalasin3.go.th/login.php

 

สลิประบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ
http://pension.kalasin3.go.th/login.php

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.kalasin3.go.th/ 

 

       

 

 

 

 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๗๑ หมู่ ๔ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐