ประกาศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 23 เม.ย. 2557 อ่าน 207]
ผลการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2556 [โดย นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 675]
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [โดย Administrator  เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 338]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 394]
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 1577]
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2556 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 4170]
 
ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 18 เม.ย. 2557 อ่าน 509]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 331]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 308]
ขอแสดงความเสียใจกับน้องไก่และครอบครัว [โดย วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ เมื่อ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 602]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองและการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จากวันที่ 1-4 เม.ย 255 [โดย อภิสิทธฺ์ ทีหลวย เมื่อ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 484]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 24 มี.ค. 2557 อ่าน 618]
แจ้งกลุ่มสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.3และป.6ไม่สมบูรณ์ไม่แนบรายชื่อนักเรียน) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 479]
เชิญประชุมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 288]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นยังไม่เรียบร้อยครั้งที่1 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 726]
การชี้แจงการกรอกข้อมูลสนับสนุนการรายงานจุดเน้น [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 439]
 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 25 เม.ย. 2557 อ่าน 29]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกั สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 25 เม.ย. 2557 อ่าน 20]
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 73]
ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 62]
ประชุมเตรียมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 142]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย  นายภาคิน นิละปะกะ เมื่อ 17 เม.ย. 2557 อ่าน 151]
"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ฟ้า-แดง" ในโอกาสครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
รายละเอียด...
[โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 15 เม.ย. 2557 อ่าน 158]
การแปลงไฟล์ PDF เป็น Word
รายละเอียด...
[โดย  kru Manit Phromnopat เมื่อ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 387]
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ฟ้า-แดง"
รายละเอียด...
[โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 252]
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
รายละเอียด...
[โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 237]
 
 
 
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยนภายในเขต) [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 อ่าน 1952]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 16 ต.ค. 2556 อ่าน 3031]
ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 ก.ย. 2556 อ่าน 3257]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 7 ส.ค. 2556 อ่าน 2950]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 ส.ค. 2556 อ่าน 2635]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 2487]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 2619]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 4 มิ.ย. 2556 อ่าน 2253]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 20 พ.ค. 2556 อ่าน 2480]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 25 เม.ย. 2556 อ่าน 2841]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 เม.ย. 2556 อ่าน 2983]
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 12 มี.ค. 2556 อ่าน 2777]
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 18 ก.พ. 2556 อ่าน 3709]
บัญชีรายละเอียดผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กส.3 [โดย นันทพร ครุฑโต เมื่อ 8 มิ.ย. 2555 อ่าน 52588]
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ปฏิทินภารกิจ ผอ.สพป.กส.3


DataCenter2013

รับ - ส่งหนังสือราชการ
รับ - ส่งหนังสือราชการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 2238]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1946]
 
ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2555 [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 5 เม.ย. 2555 อ่าน 50134]
 
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 706]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 1067]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 2273]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 2333]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 1572]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 3810]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 4444]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 1664]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 1761]
ข้อมูลระบบเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพฐ. [อ่าน 1589]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 [อ่าน 1786]
รายชื่อเด็กพิการ2556 [อ่าน 2618]
แปลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย Thai Romanization [อ่าน 2105]
คู่มือการจัดกิจกรรม "วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" [อ่าน 2406]
แบบฟอร์มต่างๆใช้ในการล้างหนี้ [อ่าน 2464]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
» กรรมการเขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
 
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

วันที่เจ็ด มุ่งสู่ซานฟรานซิสโก [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 3 พ.ค. 2556 อ่าน 2306]
วันที่หก ตะลุยนิวยอร์ค [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 16 มี.ค. 2556 อ่าน 2665]
วันที่ห้า อลังการแห่งสายน้ำ2 [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 2665]
วันที่สี่ อลังการแห่งสายน้ำ 1 [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 29 มิ.ย. 2555 อ่าน 48763]
เที่ยวอเมริกาวันที่สาม [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 1 มิ.ย. 2555 อ่าน 48938]
 
ความรู้พื้นฐานนักเรียน 60 ประเทศทั่วโลก หรือ PISA Score 2012 [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 32]
ผักแปลงน้อยกลางเมืองใหญ่...วิถีปลูกผักที่เปลี่ยนชีวิต [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 เม.ย. 2557 อ่าน 71]
ผู้บริโภคอ่วม ! พ.ค.นี้ค่าไฟ-LPGครัวเรือนพาเหรดขึ้นราคา [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 เม.ย. 2557 อ่าน 65]
สุดเศร้า! “อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ” สิ้นแล้ว ปิดตำนานแบบเรียน “มานะ มานี ปิติ ชูใจ” [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 เม.ย. 2557 อ่าน 80]
เตือนภัย! จอดรถเปิดแอร์นอน-ปิดกระจกถึงตาย [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 เม.ย. 2557 อ่าน 88]
เปิดหมัดเด็ด “บัวขาว บัญชาเมฆ ” นักมวยเงินล้าน หัวใจพอเพียง [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 101]
“คนดีที่โลกลืม” [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 10 เม.ย. 2557 อ่าน 116]
(ชมคลิป) รักล้นเวทีฯ อาตี๋ 3 ขวบ ชนะใจชาวเน็ตฯ จีน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 6 เม.ย. 2557 อ่าน 179]
“เวลาเจอคำตำหนิ เราจะทำ อย่างไร [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 6 เม.ย. 2557 อ่าน 125]
10 วิธี ประหยัดพลังงาน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 133]
 
บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 144]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 17 มี.ค. 2557 อ่าน 1317]
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [โดย นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก เมื่อ 11 ก.พ. 2557 อ่าน 370]
บทคัดย่อ การบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน [โดย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 อ่าน 738]
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ชุมชนเข็มแข็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 22 พ.ย. 2556 อ่าน 913]
เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน ของนางมนัสชนก อุดมดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 20 พ.ย. 2556 อ่าน 1445]
ผลงาน Best – Practice ระดับ ปฐมวัย ชื่อผลงาน การใช้หนังสือภาพประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้ [โดย ประภัสสร ยะณะโชติ เมื่อ 12 ก.ย. 2556 อ่าน 4206]
เผยแพร่ Best Practice ของสถานศึกษา [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 ส.ค. 2556 อ่าน 1617]
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส [โดย นางจำนงค์ พรมคำบุตร เมื่อ 23 ส.ค. 2556 อ่าน 1756]
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) [โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ เมื่อ 19 ส.ค. 2556 อ่าน 2367]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕(ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) [โดย นางมาลัย จิตจักร เมื่อ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 447]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๓ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในบริเวณโรงเรียน [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 1410]
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 1363]
โรงเรียนบ้านหนองแสงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 1372]
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ [โดย ยุภาวดี มีตา เมื่อ 5 ส.ค. 2556 อ่าน 1597]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ [โดย Kru Manit Phromnopat เมื่อ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 1626]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล [โดย วิรงรอง แสนศิริ เมื่อ 23 ก.พ. 2556 อ่าน 2370]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โคร [โดย วิรงรอง แสนศิริ เมื่อ 23 ก.พ. 2556 อ่าน 2449]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [โดย นายสะอาด วรรณทอง เมื่อ 19 ก.พ. 2556 อ่าน 2471]
ประกาศโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [โดย วิรงรอง แสนศิริ เมื่อ 12 ก.พ. 2556 อ่าน 2630]
 
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com