Link บันทึกข้อมูลการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2560 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 17 เม.ย. 2561 อ่าน 216]
ร่วมรับชมวีทีอาร์ประมวลภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกานต์ของชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 14 เม.ย. 2561 อ่าน 108]
การส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2561 [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 4 เม.ย. 2561 อ่าน 155]
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O NET ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 3 เม.ย. 2561 อ่าน 466]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 397]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agen [โดย ชญาภรณ์  บาลศรี เมื่อ 28 มี.ค. 2561 อ่าน 243]
username password ระบบ QAMS สพปกาฬสินธุ์เขต3สำหรับโรงเรียน [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 26 มี.ค. 2561 อ่าน 462]
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ [โดย อรรคพล เนตรคุณ เมื่อ 22 มี.ค. 2561 อ่าน 261]
ขอเชิญเข้ารับการร่วมอบรมการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนการสอนสู่วิจัย R&D ในชั้นเรียน [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 19 มี.ค. 2561 อ่าน 482]
ตัวอย่างการเขียนSAR [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 19 มี.ค. 2561 อ่าน 781]
แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทาง ไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 19 มี.ค. 2561 อ่าน 935]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 3 ปี 2561 (รอบที่ 1) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 23 มี.ค. 2561 อ่าน 833]
ผลคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ก.พ. 2561 อ่าน 874]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารบการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 ก.พ. 2561 อ่าน 854]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศฯ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 ก.พ. 2561 อ่าน 678]
รับสมัครคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 834]
ยกเลิกประกาศรับสมัครอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 569]
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 1410]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 1435]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 552]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 1534]
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไชยทาน รับศีลฟังธรรม สืบสานประเพณ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 เม.ย. 2561 อ่าน 122]
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "เมืองสามอ่างเกมส์"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 ก.พ. 2561 อ่าน 560]
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 598]
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานร้บชมการประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 อ่าน 867]
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 854]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : sukood375@gmail.com
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาลปีที่ 2
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาคู เมื่อ 29 มี.ค. 2561 อ่าน 183]
ทุนยากจนเทอม 2
รายละเอียด...
[โดย  นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 22 มี.ค. 2561 อ่าน 225]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 16 มี.ค. 2561 อ่าน 240]
กิจกรรมกีฬา"ดอกจานเกมส์" ประจำปี 2560 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 13 มี.ค. 2561 อ่าน 251]
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร โรงเรียนนางามวิทยา และ โรงเรียนบ้านม่วงกุล อยู่ค่ายพัก
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 2 มี.ค. 2561 อ่าน 325]
     
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 118]
รายงานผลการดำเนินเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 107]
เอกสารตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยตรวจสอบภายใน [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 ก.พ. 2561 อ่าน 391]
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 661]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 998]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4815]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 5508]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 5897]
 
 
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
 
ระบบพัฒนาบุคลากรคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้
แนะแนวการศึกษาและชีวิต

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 11130]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10181]
 
แบบฟอร์จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 130]
แนวปฏิบัติ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ [อ่าน 301]
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ๗,ก.ค.ศ.๑๖) [อ่าน 273]
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ-รุ่นที่-1 [อ่าน 441]
รายชื่อโรงเรียน DLTV [อ่าน 442]
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม สพฐ e-MES [อ่าน 573]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 482]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 513]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 995]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 1063]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 963]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 1056]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 642]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 3246]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 3033]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

เผยแพี่ผลงานวิชาการ นางสาวรุ่งนภา จินดามล [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 28 ม.ค. 2561 อ่าน 357]
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดย นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ [โดย นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 463]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพั [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 14 ม.ค. 2561 อ่าน 427]
ลำเต้ยประกอบการพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้าน เหตุผลโดยใช้ ทำนองลำเต้ย ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ สัง [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 3 ม.ค. 2561 อ่าน 437]
ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 694]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 2280]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 2029]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1922]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 2390]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 2321]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
“ก็ต้องแกล้งโง่” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 เม.ย. 2561 อ่าน 2]
ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 เม.ย. 2561 อ่าน 1]
ต้องส่งเสริม [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 เม.ย. 2561 อ่าน 16]
ข้าชั่ว เอ็งก็เลว! [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 เม.ย. 2561 อ่าน 30]
"...ทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ" [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 เม.ย. 2561 อ่าน 29]
คาถาแคล้วคลาด [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 เม.ย. 2561 อ่าน 28]
ละอายใจบ้างนะ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 เม.ย. 2561 อ่าน 36]
เสื่อมๆๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 เม.ย. 2561 อ่าน 45]
ใช้กฏหมายเต็มที่เลย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 10 เม.ย. 2561 อ่าน 36]
ใหญ่สุดในร่างกายมนุษย์ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 9 เม.ย. 2561 อ่าน 42]
 
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 7 มี.ค. 2561 อ่าน 233]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 15 ก.พ. 2561 อ่าน 310]
โรงเรียนคำเมยราษฏร์พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.เตี้ย [โดย นายสุพัฒน์ สารพันธ์ เมื่อ 6 ก.พ. 2561 อ่าน 323]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้า [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 30 ม.ค. 2561 อ่าน 361]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(โครงการ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 22 ม.ค. 2561 อ่าน 379]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 19 ม.ค. 2561 อ่าน 362]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 383]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 อ่าน 419]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 432]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 อ่าน 382]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood375@gmail.com