รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ O-NET (Test Blueprint) ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2560 อ่าน 464]
ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2559 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 1 มิ.ย. 2560 อ่าน 535]
แจ้งรหัส E-MES [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 มิ.ย. 2560 อ่าน 85]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 อ่าน 391]
เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O – NET [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 อ่าน 254]
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 อ่าน 299]
เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการการใช้งาน TepeOnline [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 9 มิ.ย. 2560 อ่าน 510]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 อ่าน 189]
การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี [โดย เจษฎา คะโยธา เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 อ่าน 133]
แก้ไขประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 อ่าน 340]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย   เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 330]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง [โดย   เมื่อ 6 มิ.ย. 2560 อ่าน 195]
 
โครงการอบรม "ยุวชน ตำรวจ สพฐ." ณ ร.ร.บ้านกอกวิทยาคม" สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 217]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการแข่งขันกีฬาชกมวยการกุศล "ศึกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้านยา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 176]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่่มสถาน
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 198]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด "ศิษย์เก่าร่วมใจ" โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 174]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ฯ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 143]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
กิจกรรมรณรงค์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2560
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 28]
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด...
[โดย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผ - เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 50]
โรงเรียนบ้านดินจี่รับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล
รายละเอียด...
[โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 38]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย ครูโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง เมื่อ 11 มิ.ย. 2560 อ่าน 118]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โร
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 10 มิ.ย. 2560 อ่าน 106]
 
 
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกชั้นเรียน แยกเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 23]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 3826]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4471]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 4824]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 4756]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9694]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9154]
 
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 17]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2127]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 1982]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 1787]
download ลานกีฬา [อ่าน 1770]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 1895]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 3554]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2446]
แผน IEP, IIP [อ่าน 16212]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 8450]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 6712]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 6713]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 8066]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 7278]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 8365]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1082]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1009]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 978]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1370]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1318]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1354]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1956]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1677]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3187]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 3908]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
เผาทิ้งลอตใหญ่ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2560 อ่าน 7]
เป็นห่วงเด็กและเยาวชนของชาติ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2560 อ่าน 11]
คิดได้..ไงๆ??? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 20]
ใครขับรถ..อ่าน??? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 อ่าน 40]
“โฟโต้ การ์ด” (Photo Guard) [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 อ่าน 35]
ยุค...บ้าจริงๆคนบ้าจะ.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 อ่าน 33]
โบราณว่า.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อ่าน 54]
จุดอ่อนคนไทย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 อ่าน 49]
จวกยับ! เลือกตรา “ม.กาฬสินธุ์” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 อ่าน 59]
ราษฎรมีความเดือดร้อน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 อ่าน 63]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1396]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1339]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1354]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1446]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 5171]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 5332]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 4922]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 5201]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5305]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5287]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com