รูปแบบข้อสอบและTest Blueprint ทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.6 และม. 3 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 18 ส.ค. 2562 อ่าน 322]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 15 ส.ค. 2562 อ่าน 57]
ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline และเอกสารที่เกี่ยวข้อง [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 8 ส.ค. 2562 อ่าน 1439]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV [โดย ชญาภรณ์ บาลศรี เมื่อ 6 ส.ค. 2562 อ่าน 205]
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [โดย อรรคพล เนตรคุณ เมื่อ 24 ก.ค. 2562 อ่าน 220]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 23 ก.ค. 2562 อ่าน 175]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 [โดย นางสาววรรณพร ปัสสะ เมื่อ 22 ก.ค. 2562 อ่าน 471]
ผลการประเมิน PISA 2015 & เทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนวทาง PISA [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 9 ก.ค. 2562 อ่าน 329]
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 17 มิ.ย. 2562 อ่าน 656]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 14 มิ.ย. 2562 อ่าน 294]
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาเกาหลี [โดย นภัสวรรณ นิลโฉม เมื่อ 29 พ.ค. 2562 อ่าน 404]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย [โดย  นางสาวสุจิตตรา พันธ์สุวรรณ เมื่อ 29 เม.ย. 2562 อ่าน 477]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย [โดย นางสาวสุจิตตรา พันธ์สุวรรณ เมื่อ 24 เม.ย. 2562 อ่าน 509]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาพลศึกษา [โดย นางสาวกนกรัชฏ์ สุระพร เมื่อ 20 เม.ย. 2562 อ่าน 567]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย [โดย นางสาวสุจิตตรา พันธ์สุวรรณ เมื่อ 9 เม.ย. 2562 อ่าน 645]
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด [โดย นางสาววรรณพร ปัสสะ เมื่อ 3 เม.ย. 2562 อ่าน 424]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 เม.ย. 2562 อ่าน 772]
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด [โดย นางสาววรรณพร ปัสสะ เมื่อ 1 เม.ย. 2562 อ่าน 420]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมแล [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 24 ธ.ค. 2561 อ่าน 1084]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 ธ.ค. 2561 อ่าน 864]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โลกใหม่ ทักษะใหม่: ปฏิบัติอย่างไรในทศวรรษที่ ๒๑"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 22 ส.ค. 2562 อ่าน 12]
ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 30 ก.ค. 2562 อ่าน 118]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 ก.ค. 2562 อ่าน 144]
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมที่ ๑ ปี ๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ . ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดค
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 15 ก.ค. 2562 อ่าน 165]
การแข่งขัน "ตะกร้อ ไทยลีก" ครั้งที่ ๑๘/ ๒๕๖๒
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 12 ก.ค. 2562 อ่าน 116]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.กส.3
หรือ email : sukood@hotmail.com
โรงเรียนโคกนาดี ร่วมพิธีรับตราพระราชทาน"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
รายละเอียด...
[โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 22 ส.ค. 2562 อ่าน 9]
โรงเรียนบ้านโนนชาด ร่วมกับ กศน.จัดกิจกรรม "กศน.สานฝัน"
รายละเอียด...
[โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 21 ส.ค. 2562 อ่าน 18]
โรงเรียนหนองบัวนอกจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่
รายละเอียด...
[โดย นายอนันต์ นามนาเมือง เมื่อ 16 ส.ค. 2562 อ่าน 84]
โรงเรียนโคกนาดี กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม
รายละเอียด...
[โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 13 ส.ค. 2562 อ่าน 46]
โรงเรียนบ้านโนนชาด จัดงานวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด...
[โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 10 ส.ค. 2562 อ่าน 55]
     
คู่มือการปฏิบัติงานวินัยและการดำเนินการทางวินัยปรับปรุงใหม่2562 [โดย นำพงษ์ ไกยเดช เมื่อ 11 ก.ค. 2562 อ่าน 141]
สรุปจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 อ่าน 245]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี2563 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 ก.พ. 2562 อ่าน 447]
จำนวนนักเรียนแยกเพศชั้นห้อง 10 ธ.ค. 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 7 ก.พ. 2562 อ่าน 508]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 อ่าน 569]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 อ่าน 641]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
ระบบพัฒนาบุคลากรคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้
แนะแนวการศึกษาและชีวิต

 
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ เงินค่าจ้าง 9,000 [อ่าน 21]
แบบฟอร์มส่งเบิกเงินค่าจ้างประจำเดือน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ค่าจ้าง 9,000 [อ่าน 27]
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร [อ่าน 36]
ตัวอย่างแบบฟร์อมรายงานขอซื้อ(เช่า)อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 715]
เตรียมการตั้งงบประมาณปี 2563 โรงเรียน [อ่าน 1118]
แบบแจ้ง ขอใช้งาน ขอย้าย ขอยกเลิก ระบบ SMART AREA [อ่าน 1183]
แบบฟอร์จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 5156]
แนวปฏิบัติ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ [อ่าน 5413]
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ๗,ก.ค.ศ.๑๖) [อ่าน 5387]
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ-รุ่นที่-1 [อ่าน 5133]
รายชื่อโรงเรียน DLTV [อ่าน 5046]
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม สพฐ e-MES [อ่าน 6481]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 2034]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 5631]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 5682]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูลเกี่ยวกับ สพป.
» หมายเลขโทรศัพท์ สพป.กส.3
» คู่มือปฏิบัติงาน
» กลุ่มงานภายใน
 
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV บูรณาการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [โดย นิรันดร สาจันทร์ เมื่อ 16 ส.ค. 2562 อ่าน 36]
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRAGE MODEL เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส [โดย กัลยา เจาะจง เมื่อ 16 ส.ค. 2562 อ่าน 253]
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เที่ยวบัวขาวบ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 12 ก.ค. 2562 อ่าน 101]
การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ เมื่อ 30 พ.ค. 2562 อ่าน 232]
รายงานผลการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ด้วยไลน์กอก (LineKOK Model) ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ [โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ เมื่อ 25 มี.ค. 2562 อ่าน 304]
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 19 มี.ค. 2562 อ่าน 341]
รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้าง แบบทดสอบวัดทักษะกระ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 20 ก.พ. 2562 อ่าน 388]
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 18 ก.พ. 2562 อ่าน 372]
รายงานโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องสมการความหนากับค่าเงินเหรียญ [โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ เมื่อ 16 ก.พ. 2562 อ่าน 427]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 15 ก.พ. 2562 อ่าน 387]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บพันธมิตร chulatutor [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 19 ส.ค. 2562 อ่าน 95]
แบบกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [โดย ตะวัน ชาญวิริยะปรีดา เมื่อ 29 เม.ย. 2562 อ่าน 1113]
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [โดย ตะวัน ชาญวิริยะปรีดา เมื่อ 29 เม.ย. 2562 อ่าน 3536]
English Training for Supervisor 2019 [โดย นายจุมพล วงศ์ษร เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 236]
สัตว์โลก [โดย นางจริยา จารัตน์ เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 318]
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย นางศศิกาณต์ เจริญดี เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 303]
ประชุมกลุ่มย่อย นิเทศ [โดย นางสมจิตร พิมพ์รส เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 248]
เพลง "นอกจากชื่อฉัน" [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 275]
ข่าวการศึกษา(สพฐ.) 2562 ประจำเดือนมีนาคม [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 1 มี.ค. 2562 อ่าน 349]
สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 314]
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (IC๑) และระบบปฏิบัติก [โดย  นรากร บุญเกิด เมื่อ 11 ก.ค. 2562 อ่าน 78]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา [โดย นายแสงอรุณ สุริสาย เมื่อ 7 มิ.ย. 2562 อ่าน 151]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรัห้องเรียนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยวิธีป [โดย นายนรากร บุญเกิด เมื่อ 25 มี.ค. 2562 อ่าน 259]
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10 [โดย นางสาวศุภากัญญ์ สุรเสียง เมื่อ 20 ก.พ. 2562 อ่าน 321]
โรงเรียนบ้านโพนแพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 [โดย ปพัดฌา มาตสอาด เมื่อ 15 ก.พ. 2562 อ่าน 317]
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [โดย นางสาวลลิตา ใจศิริ เมื่อ 4 ก.พ. 2562 อ่าน 406]
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั [โดย นางสาวศุภากัญญ์ สุรเสียง เมื่อ 1 ก.พ. 2562 อ่าน 403]
โรงเรียนคำโพนทองฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 [โดย ไพรรัช พรหมภักดี เมื่อ 1 ก.พ. 2562 อ่าน 358]
โรงเรียนบ้านโนนชาด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [โดย นายอาทิตย์ อรัญรุท เมื่อ 30 ม.ค. 2562 อ่าน 314]
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2562 [โดย นางสาวลลิตา ใจศิริ เมื่อ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 397]

 

 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394  Fax. 043-869-583
Webmaster : นายศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood@hotmail.com