ชื่อ รายละเอียด รูปภาพ
ปีใหม่ 2562

 

ภาพกิจกรรม
ประเมินข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา   ภาพกิจกรรม
"วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี” วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน การดำเนินกิจกรรมเนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๖ ปี” โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะบุคลากร ในสังกัด ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีฯ รับศีล ฟังธรรม การทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์, การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. การบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับส่วนกลาง และสถานศึกษาในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ด้วย ........ ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394 Fax. 043-869-583