ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สพป.กาฬสินธุ์ ๓

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งจ้อความที่เป็นความจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

ชื่อ -นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
หัวเรื่อง
รายละเอียด
   
 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการฬสินธุ์ เขต ๓

ถนนห้วยผึ้ง - นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธู์ 46240

Tel 043-869394 Fax 043-869853

webmaster : นายศักดิ์ชัย แสนโยธา E-mail : sukood@hotmail.com