คลังข้อสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3

 

<<<<< คลังข้อสอบ NT >>>>>

 

<<<<< การบริหารจัดสอบ O - NET >>>>>

 

<<<<< คลังข้อสอบ O-NET ป.6 , ม.3 >>>>>

นวัตกรรมและคู่มือการยกระดับ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

<<< ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >>>

<<< ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>>

นวัตกรรมและคู่มือการยกระดับ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

<<< ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >>>

<<< ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>>

นวัตกรรมและคู่มือการยกระดับO-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

<<< ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >>>

<<< ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : วิโรจน์ ศรแผลง e-mail : viroth950@gmail.com