ระบบรายงานข้อมูล การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 27 ม.ค. 2561 อ่าน 1427]
แบบแจ้ง ขอใช้งาน ขอย้าย ขอยกเลิก ระบบ SMART AREA [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 9 ม.ค. 2561 อ่าน 401]
กรอบโครงสร้างการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 8 ม.ค. 2561 อ่าน 622]
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2561 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 14 ก.พ. 2561 อ่าน 63]
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ [โดย อรรคพล เนตรคุณ เมื่อ 24 ม.ค. 2561 อ่าน 353]
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ [โดย อรรคพล เนตรคุณ เมื่อ 24 ม.ค. 2561 อ่าน 164]
วิธีการกรอกคำขอรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณปี 2562 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 ม.ค. 2561 อ่าน 2964]
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 238]
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 หนังสือแจ้ง สพท. เรื่องเดิม [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 ม.ค. 2561 อ่าน 498]
แผ่นพับการจัดการแข่งขันกอล์ฟ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 212]
แนวปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 361]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 1228]
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงจุดบริการงานคุรุสภา [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 อ่าน 343]
 
 
 
ผลคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ก.พ. 2561 อ่าน 376]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารบการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 ก.พ. 2561 อ่าน 456]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศฯ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 ก.พ. 2561 อ่าน 291]
รับสมัครคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 476]
ยกเลิกประกาศรับสมัครอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 240]
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 996]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 976]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 223]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 1061]
การคัดเลือกบุคคลเพืื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 212]
 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "เมืองสามอ่างเกมส์"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 ก.พ. 2561 อ่าน 172]
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 242]
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานร้บชมการประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 อ่าน 363]
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 369]
การรับชมการประชุมวิดีโอคอนฟาเรนท์ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 268]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : sukood375@gmail.com
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนนางามวิทยา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 4 ก.พ. 2561 อ่าน 106]
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ว
รายละเอียด...
[โดย นางสาวอาภาพร ถวิล เมื่อ 26 ม.ค. 2561 อ่าน 146]
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ของสมาคมครูอำเภอสมเด็จ
รายละเอียด...
[โดย นางสาวอาภาพร ถวิล เมื่อ 19 ม.ค. 2561 อ่าน 170]
โรงเรียนในกลุุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2561
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 222]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มกราคม 2561
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 13 ม.ค. 2561 อ่าน 179]
     
   
     
     
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 356]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 707]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4517]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 5207]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 5580]
 
 
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
 
 
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10798]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9909]
 
เอกสารตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยตรวจสอบภายใน [อ่าน 50]
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ-รุ่นที่-1 [อ่าน 140]
รายชื่อโรงเรียน DLTV [อ่าน 148]
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม สพฐ e-MES [อ่าน 228]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 167]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 258]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 712]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 775]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 667]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 764]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 376]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2950]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 2736]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 2501]
download ลานกีฬา [อ่าน 2488]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

เผยแพี่ผลงานวิชาการ นางสาวรุ่งนภา จินดามล [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 28 ม.ค. 2561 อ่าน 87]
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดย นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ [โดย นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 164]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพั [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 14 ม.ค. 2561 อ่าน 137]
ลำเต้ยประกอบการพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้าน เหตุผลโดยใช้ ทำนองลำเต้ย ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ สัง [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 3 ม.ค. 2561 อ่าน 170]
ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 424]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1968]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1747]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1642]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 2109]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 2051]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
เศร้าๆๆๆที่สุด [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 ก.พ. 2561 อ่าน 3]
ขาลง..บ่แม่นขาเลาะ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 ก.พ. 2561 อ่าน 3]
新年快乐!“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 ก.พ. 2561 อ่าน 14]
ถอนเงินผ่านเซเว่นฯ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 ก.พ. 2561 อ่าน 13]
คนลวงโลก [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 ก.พ. 2561 อ่าน 21]
ป้าหัวร้อน..ซวย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 ก.พ. 2561 อ่าน 17]
“เหตุปัจจัยภายนอก” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 ก.พ. 2561 อ่าน 17]
เอาผิดยากพวกนี้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 18 ก.พ. 2561 อ่าน 22]
จัดหนักประชาชนอีกแล้ว [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 18 ก.พ. 2561 อ่าน 22]
เลือกตั้งจะเกิดขึ้น [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ก.พ. 2561 อ่าน 22]
 
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 15 ก.พ. 2561 อ่าน 39]
โรงเรียนคำเมยราษฏร์พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.เตี้ย [โดย นายสุพัฒน์ สารพันธ์ เมื่อ 6 ก.พ. 2561 อ่าน 58]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้า [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 30 ม.ค. 2561 อ่าน 86]
ประกาศโรงเรียนนาโกวิทยาสูง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี [โดย วีระพันธ์ นิลโสม เมื่อ 23 ม.ค. 2561 อ่าน 97]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(โครงการ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 22 ม.ค. 2561 อ่าน 108]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 19 ม.ค. 2561 อ่าน 113]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 128]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 อ่าน 167]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 170]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 อ่าน 156]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood375@gmail.com