แนวทางการเขียนSARปี2561(เพิ่มเติม) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 6 เม.ย. 2562 อ่าน 456]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562 [โดย กลุ่มบริหารงานกานเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 5 เม.ย. 2562 อ่าน 93]
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 156]
เอกสารปรกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [โดย นายนรากร บุญเกิด เมื่อ 3 เม.ย. 2562 อ่าน 418]
สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ปีพ.ศ.2562 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 1 เม.ย. 2562 อ่าน 339]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 15 มี.ค. 2562 อ่าน 278]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 168]
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการสอนปฐมวัย-ม.3 [โดย ชญาภรณ์  บาลศรี เมื่อ 11 มี.ค. 2562 อ่าน 362]
การใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 26 ก.พ. 2562 อ่าน 1503]
แจ้งวันหยุดทำการชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ [โดย นางสาวณัตติยา บุญภิคำ เมื่อ 25 ก.พ. 2562 อ่าน 256]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย [โดย นางสาวสุจิตตรา พันธ์สุวรรณ เมื่อ 24 เม.ย. 2562 อ่าน 56]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาพลศึกษา [โดย นางสาวกนกรัชฏ์ สุระพร เมื่อ 20 เม.ย. 2562 อ่าน 143]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย [โดย นางสาวสุจิตตรา พันธ์สุวรรณ เมื่อ 9 เม.ย. 2562 อ่าน 196]
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด [โดย นางสาววรรณพร ปัสสะ เมื่อ 3 เม.ย. 2562 อ่าน 153]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 เม.ย. 2562 อ่าน 330]
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด [โดย นางสาววรรณพร ปัสสะ เมื่อ 1 เม.ย. 2562 อ่าน 147]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมแล [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 24 ธ.ค. 2561 อ่าน 804]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 ธ.ค. 2561 อ่าน 606]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (แก้ไข) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 อ่าน 645]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 8 ธ.ค. 2561 อ่าน 550]
 
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 เม.ย. 2562 อ่าน 70]
การอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN และวิทยากรท้องถิ่น LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป
รายละเอียด...
[โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 117]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึก
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 284]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 ก.พ. 2562 อ่าน 216]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานฌาปนกิจ ดร.รัฐศาสตร์ พานิชย์พงศภัค ผอ.ร.ร.เอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กาฬส
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 22 ก.พ. 2562 อ่าน 355]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : sukood@hotmail.com
งานปัจฉิมนิเทศ และ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
รายละเอียด...
[โดย ครูโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง เมื่อ 2 เม.ย. 2562 อ่าน 65]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกโครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
รายละเอียด...
[โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 19 มี.ค. 2562 อ่าน 181]
โรงเรียนบ้านดินจี่รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายละเอียด...
[โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 24 ม.ค. 2562 อ่าน 329]
วันครู ครั้งที่ 63 ปี2562 อำเภอนาคู
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์ สมาคมครูฯ อำเภอนาคู เมื่อ 17 ม.ค. 2562 อ่าน 364]
โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ตัวแทน สพป.กส.3 เข้าร่วมแข่งขันวงโปงลางระดับภาค ณ จ.บุรีรัมย์
รายละเอียด...
[โดย นายสุพจน์ นามล้ำ เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 อ่าน 388]
     
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี2563 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 ก.พ. 2562 อ่าน 160]
จำนวนนักเรียนแยกเพศชั้นห้อง 10 ธ.ค. 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 7 ก.พ. 2562 อ่าน 235]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 อ่าน 295]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 27 ธ.ค. 2561 อ่าน 332]
แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี [โดย นางสาวลลิตา ใจศิริ เมื่อ 29 พ.ย. 2561 อ่าน 472]
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
ระบบพัฒนาบุคลากรคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้
แนะแนวการศึกษาและชีวิต

ราชกิจจาฯ กัญชา [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 109]
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 125]
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... (รับฟังความเห็นตั้งแต่ ๒๕ กพ. - ๑๒ มีค. ๖๒) [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 107]
 
ตัวอย่างแบบฟร์อมรายงานขอซื้อ(เช่า)อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 402]
เตรียมการตั้งงบประมาณปี 2563 โรงเรียน [อ่าน 690]
แบบแจ้ง ขอใช้งาน ขอย้าย ขอยกเลิก ระบบ SMART AREA [อ่าน 945]
แบบฟอร์จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 3738]
แนวปฏิบัติ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ [อ่าน 4069]
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ๗,ก.ค.ศ.๑๖) [อ่าน 3789]
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ-รุ่นที่-1 [อ่าน 3840]
รายชื่อโรงเรียน DLTV [อ่าน 3737]
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม สพฐ e-MES [อ่าน 4937]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 1642]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 4171]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 4390]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 2061]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 4108]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 4386]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต

» หมายเลขโทรศัพท์ สพป.กส.3

กลุ่มงานในสำนักงาน
 
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

รายงานผลการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ด้วยไลน์กอก (LineKOK Model) ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ [โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ เมื่อ 25 มี.ค. 2562 อ่าน 76]
รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 19 มี.ค. 2562 อ่าน 95]
รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้าง แบบทดสอบวัดทักษะกระ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 20 ก.พ. 2562 อ่าน 152]
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม PIDRE ในการพัฒนาครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 18 ก.พ. 2562 อ่าน 133]
รายงานโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องสมการความหนากับค่าเงินเหรียญ [โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ เมื่อ 16 ก.พ. 2562 อ่าน 160]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 15 ก.พ. 2562 อ่าน 159]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางวารุณี สืบชมภู [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 15 ม.ค. 2562 อ่าน 227]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูรจนา เพียยุระ [โดย นางสาวชัญญานุช บุญวิรัตน์ เมื่อ 4 ม.ค. 2562 อ่าน 299]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูจันทร์เพ็ญ ศิริเกษ [โดย นางสาวชัญญานุช บุญวิรัตน์ เมื่อ 4 ม.ค. 2562 อ่าน 291]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูพรพรรณ ใจศิริ [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 29 ธ.ค. 2561 อ่าน 275]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา [โดย ตะวัน ชาญวิริยะปรีดา เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 52]
English Training for Supervisor 2019 [โดย นายจุมพล วงศ์ษร เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 47]
สัตว์โลก [โดย นางจริยา จารัตน์ เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 33]
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [โดย นางศศิกาณต์ เจริญดี เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 50]
ประชุมกลุ่มย่อย นิเทศ [โดย นางสมจิตร พิมพ์รส เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 44]
เพลง "นอกจากชื่อฉัน" [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 45]
ข่าวการศึกษา(สพฐ.) 2562 ประจำเดือนมีนาคม [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 1 มี.ค. 2562 อ่าน 141]
สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 107]
ข่าวการศึกษา(สพฐ.) 2562 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 28 ก.พ. 2562 อ่าน 109]
ร้องหาความยุติธรรม [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 ก.ย. 2561 อ่าน 441]
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรัห้องเรียนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ด้วยวิธีป [โดย นายนรากร บุญเกิด เมื่อ 25 มี.ค. 2562 อ่าน 64]
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10 [โดย นางสาวศุภากัญญ์ สุรเสียง เมื่อ 20 ก.พ. 2562 อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านโพนแพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 [โดย ปพัดฌา มาตสอาด เมื่อ 15 ก.พ. 2562 อ่าน 133]
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [โดย นางสาวลลิตา ใจศิริ เมื่อ 4 ก.พ. 2562 อ่าน 184]
โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั [โดย นางสาวศุภากัญญ์ สุรเสียง เมื่อ 1 ก.พ. 2562 อ่าน 146]
โรงเรียนคำโพนทองฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 [โดย ไพรรัช พรหมภักดี เมื่อ 1 ก.พ. 2562 อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านโนนชาด ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ และอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [โดย นายอาทิตย์ อรัญรุท เมื่อ 30 ม.ค. 2562 อ่าน 126]
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2562 [โดย นางสาวลลิตา ใจศิริ เมื่อ 28 ธ.ค. 2561 อ่าน 209]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 18 ธ.ค. 2561 อ่าน 260]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถทัวร์ทัศนศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 18 ธ.ค. 2561 อ่าน 265]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394  Fax. 043-869-583
Webmaster : นายศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood@hotmail.com