เอกสารหลักฐานการศึกษา [โดย Administrator  เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 301]
ประกาศโรงเรียนบ้านคำหม่วย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู [โดย นายวุฒิ วุฒิสาร เมื่อ 26 มี.ค. 2558 อ่าน 100]
สพฐ.เร่งติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 25 มี.ค. 2558 อ่าน 157]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 17 มี.ค. 2558 อ่าน 355]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เพื่อประกอบการขอเข้าสู่วิทยฐานะ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 144]
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร รับสมัครนักศึกษา ปี ๒๕๕๘ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 164]
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 105]
ขอเชิญร่วมอบรม วิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 246]
ประชาสัมพันธ์ประกาศหาบุคคลสูญหาย [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 239]
ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาจีน [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 94]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 มี.ค. 2558 อ่าน 527]
 
โครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์/โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่าเซียน
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 412]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 343]
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 431]
รายงานกิจกรรมรับสมัครสอบ ผอ. และ รอง ผอ. สพป.กส.๓
รายละเอียด...
[โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 28 ม.ค. 2558 อ่าน 611]
ภาพกิจกรรม แข่งกอล์ฟ "วันครูเมืองน้ำดำ" ครั้งที่1
รายละเอียด...
[โดย ผอ.เฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ เมื่อ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 417]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
ผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 27 มี.ค. 2558 อ่าน 36]
โรงเรียนนางามวิทยา ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ป. 1-6
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 24 มี.ค. 2558 อ่าน 67]
โรงเรียนนาสีนวลวิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6, 20 มีนาคม 2558
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 193]
ยิ่งใหญ่ กับกีฬา 2 ฝั่งเขา อำเภอภูพาน-อำเภอนาคู ครั้งที่ 3 เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างครูทั้ง 2 อำเภอ
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม2 นาคู เมื่อ 18 มี.ค. 2558 อ่าน 187]
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง ผลสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45
รายละเอียด...
[โดย นางสาวเดือน กุตระแสง เมื่อ 18 มี.ค. 2558 อ่าน 63]
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 26 พ.ค. 2557 อ่าน 2557]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยนภายในเขต) [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 อ่าน 4033]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 16 ต.ค. 2556 อ่าน 4836]
ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 ก.ย. 2556 อ่าน 5059]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 7 ส.ค. 2556 อ่าน 4626]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 ส.ค. 2556 อ่าน 4323]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4190]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4212]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 4 มิ.ย. 2556 อ่าน 3849]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 20 พ.ค. 2556 อ่าน 4062]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
รับ - ส่งหนังสือราชการ
รับ - ส่งหนังสือราชการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3751]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3441]
 
ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2555 [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 5 เม.ย. 2555 อ่าน 52049]
 
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 694]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 743]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 1826]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 1466]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 2252]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 3018]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 4324]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 4681]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 3445]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 5836]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 7201]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 3148]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 3447]
ข้อมูลระบบเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพฐ. [อ่าน 3124]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 [อ่าน 3337]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
» กรรมการเขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

บทคัดย่อ สีผสมอาหาร [โดย นางทวีชัย ศรีบุตตะ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 313]
สื่อการเรียนการสอน D-book [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 810]
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย/นางสมพร มังคะรัตน์ [โดย นางสมพร มังคะรัตน์ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 1388]
รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่มีตัวสะกดตามมาตราไทย/นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสง [โดย นางสุภาวดี วรรัตน์ เมื่อ 17 ส.ค. 2557 อ่าน 827]
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1426]
การพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้เพลงเสริมปัญญา เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ธรรมชาติรอบตัวและสารรอบตัว [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1530]
บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1722]
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [โดย นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก เมื่อ 11 ก.พ. 2557 อ่าน 2203]
บทคัดย่อ การบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน [โดย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 อ่าน 2352]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปร [โดย นางลดาวัลย์ ไชยเทพา เมื่อ 22 พ.ย. 2556 อ่าน 2440]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
มติ ทปอ.แอดมิชชัน'58 ใช้ O-Net 8 กลุ่มฯ ตามเดิม [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 160]
เลิกง้อน้ำมัน..เป็นจริงแล้ว [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 170]
จำได้ไหม!!!... [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 148]
ICT_Free_WiFi_by_TOT [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.พ. 2558 อ่าน 208]
เป็นการปล้นประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.พ. 2558 อ่าน 165]
พลังงานประเทศไทย..ของใครกัน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ก.พ. 2558 อ่าน 181]
สายพันธ์ใหม่...น่ากลัวยิ่ง มันมาจากคุก [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 14 ก.พ. 2558 อ่าน 243]
กระหึ่มโซเชียล!! [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 310]
คนดังเพียบ [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 212]
“จุดอ่อน” สะท้อนคนไทย [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 179]
 
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่งพื้นติดดิน [โดย นางสาวเดือน กุตระแสง เมื่อ 3 มี.ค. 2558 อ่าน 139]
ประกาศโรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา เรื่อง สอบราคาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ 19 ก.พ. 2558 อ่าน 176]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนศาลา เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 ก.พ. 2558 อ่าน 181]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น [โดย นางเอราวรรณ สีหลิ่ง เมื่อ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 202]
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำปุ้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอากาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ [โดย Administrator เมื่อ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 259]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [โดย ผอ.เพชรดำ ธนูศรี เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 255]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [โดย โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 อ่าน 400]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่ันั่ง พื้นติดดิน) [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 19 พ.ย. 2557 อ่าน 424]
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านคุย [โดย เมื่อ 3 ก.ย. 2557 อ่าน 702]
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕(ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) [โดย นางมาลัย จิตจักร เมื่อ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 1894]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com