รายงานจากระบบ GFMIS งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 อ่าน 137]
แจ้งความคืบหน้าของการแก้ปัญหาของระบบ DMC [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 10 มิ.ย. 2561 อ่าน 255]
แจ้งการเปิดใช้งานระบบ สลิปเงินเดือน ออนไลน์ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ [โดย ธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 7 มิ.ย. 2561 อ่าน 409]
รายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [โดย นางราตรี พูลพัฒน์ เมื่อ 1 มิ.ย. 2561 อ่าน 316]
รายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [โดย นางราตรี พูลพัฒน์ เมื่อ 1 มิ.ย. 2561 อ่าน 243]
หลักสูตร และชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 1 มิ.ย. 2561 อ่าน 234]
ครู รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครุูสังกัด สพฐ.) [โดย สุรพล พลนาคู เมื่อ 31 พ.ค. 2561 อ่าน 471]
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการและการจัดสถานศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 31 พ.ค. 2561 อ่าน 233]
ผอ.รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th/admin โดยแบบคำร้องขอเปลี่ยน รหัสผ่านใหม่ ผอ. [โดย สุรพล พลนาคู เมื่อ 29 พ.ค. 2561 อ่าน 679]
แบบพฐ.แจ้งร.ร [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 23 พ.ค. 2561 อ่าน 412]
 
 
 
ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูขาดแค [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 อ่าน 418]
ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 อ่าน 97]
แก้ไขประกาศวันสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 อ่าน 121]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 30 พ.ค. 2561 อ่าน 737]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 30 พ.ค. 2561 อ่าน 205]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย กฤษพณพงศ์ มณีนารถ เมื่อ 23 พ.ค. 2561 อ่าน 550]
ประกาศโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 12 พ.ค. 2561 อ่าน 290]
ประกาศโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 10 พ.ค. 2561 อ่าน 284]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 3 ปี 2561 (รอบที่ 1) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 23 มี.ค. 2561 อ่าน 1472]
ผลคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ก.พ. 2561 อ่าน 1206]

 

การประชุมครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 อ่าน 56]
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน สถานศึกษาในสังกัด
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มิ.ย. 2561 อ่าน 185]
ผอ.สพป.กาฬสินธุื เขต ๓ ร่วมการฌาปนกิจศพ คุณยายเพ็ญแข จรัสแผ้ว
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 289]
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 พ.ค. 2561 อ่าน 295]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ ณ โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2561 อ่าน 423]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : sukood375@gmail.com
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาด
รายละเอียด...
[โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 9 มิ.ย. 2561 อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านโนนชาดจัดพิธีไหว้ครู
รายละเอียด...
[โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 9 มิ.ย. 2561 อ่าน 123]
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 7 มิ.ย. 2561 อ่าน 130]
โรงเรียนบ้านจอมศรี รับมอบจักรยาน 8 คัน จากผู้ใหญ่ใจดี
รายละเอียด...
[โดย ว่าที่ร้อยตรี มานพ เถาว์ชาลี เมื่อ 25 พ.ค. 2561 อ่าน 176]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาลปีที่ 2
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาคู เมื่อ 29 มี.ค. 2561 อ่าน 511]
     
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นห้อง ก่อนตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อน สรุปจำนวนนักเรียนแยกรายกลุ่ม [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 15 มิ.ย. 2561 อ่าน 90]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 467]
รายงานผลการดำเนินเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 374]
เอกสารตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยตรวจสอบภายใน [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 ก.พ. 2561 อ่าน 689]
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 898]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 1264]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 5080]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 5767]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 6154]
 
 
 
 
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาลาว)
Honesty intention and Integrity and Transparency
Honest Intentionality Declaration in Educational Administration
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
 
ระบบพัฒนาบุคลากรคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้
แนะแนวการศึกษาและชีวิต

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 11511]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10633]
 
แบบแจ้ง ขอใช้งาน ขอย้าย ขอยกเลิก ระบบ SMART AREA [อ่าน 242]
แบบฟอร์จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 422]
แนวปฏิบัติ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ [อ่าน 570]
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ๗,ก.ค.ศ.๑๖) [อ่าน 619]
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ-รุ่นที่-1 [อ่าน 676]
รายชื่อโรงเรียน DLTV [อ่าน 699]
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม สพฐ e-MES [อ่าน 928]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 748]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 767]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 1263]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 1327]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 1232]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 1300]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 874]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 3496]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาค [โดย นายสุพจน์ นามล้ำ เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 อ่าน 23]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูเบญจมาศ ศรีบ้านโพน [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 อ่าน 50]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ด้วยการ์ตูน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแว [โดย นางสาวธัณฤมน สำราญสุข เมื่อ 9 พ.ค. 2561 อ่าน 447]
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา [โดย นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส เมื่อ 20 เม.ย. 2561 อ่าน 301]
เผยแพี่ผลงานวิชาการ นางสาวรุ่งนภา จินดามล [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 28 ม.ค. 2561 อ่าน 588]
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดย นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ [โดย นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 749]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพั [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 14 ม.ค. 2561 อ่าน 681]
ลำเต้ยประกอบการพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้าน เหตุผลโดยใช้ ทำนองลำเต้ย ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ สัง [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 3 ม.ค. 2561 อ่าน 677]
ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 927]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 2592]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
ทำดีน่าชมเชยๆๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 24 มิ.ย. 2561 อ่าน 5]
ครูดอยหัวใจแกร่ง หอบข้าว-ลุยโคลน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 24 มิ.ย. 2561 อ่าน 5]
ยังคงแสดงจุดยืนอย่างมั่นคง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 24 มิ.ย. 2561 อ่าน 9]
คนไทยมีเงินเหลือ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 อ่าน 15]
ไม่ลืมดินที่เคยเดิน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 อ่าน 14]
กำลังแห้งตาย !? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 อ่าน 20]
ส่งเงินออนไลน์ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 อ่าน 21]
ไม่เห็นด้วยฉีดสาร [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 อ่าน 17]
คอนอ..ดีชั่วปะปนกันไป..เป็นชะเอง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 อ่าน 40]
สุดผงะ! “งูเหลือมยักษ์” 7 เมตร [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 อ่าน 34]
 
โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย ไพรัช พรหมภักดี เมื่อ 12 มิ.ย. 2561 อ่าน 48]
โรงเรียนคำเม็กวิทยา ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ [โดย นายโกเมน ประทุมขำ เมื่อ 7 มิ.ย. 2561 อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านชาด ต้องการซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 งบประมาณ 232,385 บาท [โดย โรงเรียนบ้านชาด - เมื่อ 1 มิ.ย. 2561 อ่าน 91]
โรงเรียนนาขามวิทยา ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย นายแสงอรุณ สุริสาย เมื่อ 1 มิ.ย. 2561 อ่าน 92]
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย ชูชีพ เหลือผล เมื่อ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 158]
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 192]
โรงเรียนหนองบัวใน ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย ชาญศักดิ์ วันช่วย เมื่อ 20 พ.ค. 2561 อ่าน 172]
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 18 พ.ค. 2561 อ่าน 157]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราค [โดย นางสาวอาภาพร ถวิล เมื่อ 24 เม.ย. 2561 อ่าน 275]
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 7 มี.ค. 2561 อ่าน 484]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood375@gmail.com