สพป.กส.3 แจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ภายในวันที่ 30 เม.ย.58 นี้เท่านั้น โรงเรียนบางส่วน ได้ดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ เนื่องจากไม่ได้ upload ภาพถ่ายป้ายโรงเรียน และยังมีหลาย โรงเรียนที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลเลย หนังสือแจ้ง ดำเนินการส่งทาง e-office แล้ว และให้ โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับต่างสังกัด หากพบว่า นักเรียนยังเรียนอยู่จริง ให้จัดส่งเอกสารในรูปแบบ PDF ส่งยืนยัน ที่ DMC เมนูโรงเรียน รายการยืนยันตัวตนของนักเรียน หากไม่ดำเนินการ สพฐ. จะตัดสิทธิ์เงินอุดหนุนรายหัวในภาคเรียนต่อไป 
 
 ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูล (คลิกที่นี่) 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [โดย Administrator  เมื่อ 7 เม.ย. 2558 อ่าน 328]
เอกสารหลักฐานการศึกษา [โดย Administrator  เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 506]
การกรอกขอมูลARS โรงเรียนในฝันประจำปีงบประมาณ 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 17 เม.ย. 2558 อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อมประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ) [โดย นางจันทร์ฉาย เหลามา เมื่อ 16 เม.ย. 2558 อ่าน 132]
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง [โดย นางวัลภา จำปาลี เมื่อ 13 เม.ย. 2558 อ่าน 138]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ป [โดย ผอ.วุฒิ วุฒิสาร เมื่อ 2 เม.ย. 2558 อ่าน 274]
ประกาศโรงเรียนบ้านคำหม่วย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็ [โดย ผอ.วุฒิ วุฒิสาร เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 170]
รหัสการรายงานจุดเน้น ปีการศึกษา2557 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 224]
ประกาศโรงเรียนบ้านคำหม่วย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู [โดย นายวุฒิ วุฒิสาร เมื่อ 26 มี.ค. 2558 อ่าน 270]
สพฐ.เร่งติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 25 มี.ค. 2558 อ่าน 276]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 17 มี.ค. 2558 อ่าน 529]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เพื่อประกอบการขอเข้าสู่วิทยฐานะ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 222]
 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารอเนกประสงค์
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 175]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การฌาปนกิจศพ คุณพอทุมมี วรพล
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 เม.ย. 2558 อ่าน 147]
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 2 เม.ย. 2558 อ่าน 227]
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 1 เม.ย. 2558 อ่าน 166]
ผอ.สพป.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
รายละเอียด...
[โดย นางสุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 153]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
การดำเนินการและการได้รับสนับสนุนงบปรพมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
รายละเอียด...
[โดย นางวัลภา จำปาลี เมื่อ 20 เม.ย. 2558 อ่าน 45]
ตุ้มโฮมเขย-สะใภ้ ศิษย์เก่า ชาวน้ำเงิน - ขาว 13 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนคำเม็กวิทยา
รายละเอียด...
[โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 เม.ย. 2558 อ่าน 76]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2558 ณโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 27 มี.ค. 2558 อ่าน 143]
โรงเรียนนางามวิทยา ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ป. 1-6
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 24 มี.ค. 2558 อ่าน 154]
โรงเรียนนาสีนวลวิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6, 20 มีนาคม 2558
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 281]
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 26 พ.ค. 2557 อ่าน 2636]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยนภายในเขต) [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 อ่าน 4126]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 16 ต.ค. 2556 อ่าน 4916]
ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 ก.ย. 2556 อ่าน 5128]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 7 ส.ค. 2556 อ่าน 4694]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 ส.ค. 2556 อ่าน 4399]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4252]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4294]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 4 มิ.ย. 2556 อ่าน 3912]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 20 พ.ค. 2556 อ่าน 4129]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
รับ - ส่งหนังสือราชการ
รับ - ส่งหนังสือราชการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3827]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3514]
 
ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2555 [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 5 เม.ย. 2555 อ่าน 52149]
 
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 770]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 823]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 1938]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 1541]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 2335]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 3118]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 4405]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 4801]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 3555]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 5902]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 7335]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 3222]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 3525]
ข้อมูลระบบเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพฐ. [อ่าน 3202]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 [อ่าน 3414]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
» กรรมการเขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

บทคัดย่อ สีผสมอาหาร [โดย นางทวีชัย ศรีบุตตะ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 399]
สื่อการเรียนการสอน D-book [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 902]
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย/นางสมพร มังคะรัตน์ [โดย นางสมพร มังคะรัตน์ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 1455]
รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่มีตัวสะกดตามมาตราไทย/นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสง [โดย นางสุภาวดี วรรัตน์ เมื่อ 17 ส.ค. 2557 อ่าน 896]
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1498]
การพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้เพลงเสริมปัญญา เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ธรรมชาติรอบตัวและสารรอบตัว [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1615]
บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1790]
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [โดย นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก เมื่อ 11 ก.พ. 2557 อ่าน 2319]
บทคัดย่อ การบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน [โดย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 อ่าน 2429]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปร [โดย นางลดาวัลย์ ไชยเทพา เมื่อ 22 พ.ย. 2556 อ่าน 2516]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
“กลไกตรวจสอบการใช้อำนาจ” [โดย   เมื่อ 17 เม.ย. 2558 อ่าน 25]
ใช้เทคโนโลยีไอซีทียกระดับห้องเรียนอนาคต [โดย   เมื่อ 14 เม.ย. 2558 อ่าน 41]
โพลชี้ครอบครัวไทยชอบ “รัฐบาลประยุทธ์” [โดย   เมื่อ 13 เม.ย. 2558 อ่าน 30]
สพฐ.เตรียมกันอัตรารอครูคุรุทายาทรุ่นแรกกว่า 4 พันอัตรา [โดย   เมื่อ 13 เม.ย. 2558 อ่าน 110]
โอบามาชี้ “ฮิลลารี คลินตัน” จะเป็น “ [โดย   เมื่อ 12 เม.ย. 2558 อ่าน 39]
“ยาแรง” ใช้รักษาโรค [โดย   เมื่อ 12 เม.ย. 2558 อ่าน 30]
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ตำแหน่งผู้นำสีกากี ผูกกับบุญทำกรรมแต่ง [โดย   เมื่อ 12 เม.ย. 2558 อ่าน 44]
บทเรียนจากญี่ปุ่น เมาแล้วขับโทษหนักทั้งคนขับคนนั่ง [โดย   เมื่อ 11 เม.ย. 2558 อ่าน 44]
รวมแอพพลิเคชั่นรับเทศกาลสงกรานต์ [โดย   เมื่อ 11 เม.ย. 2558 อ่าน 30]
“เสื้อมะกัน-เสื้อบิ๊กตู่-เสื้อคนไทย” [โดย   เมื่อ 9 เม.ย. 2558 อ่าน 42]
 
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่งพื้นติดดิน [โดย นางสาวเดือน กุตระแสง เมื่อ 3 มี.ค. 2558 อ่าน 207]
ประกาศโรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา เรื่อง สอบราคาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ 19 ก.พ. 2558 อ่าน 241]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนศาลา เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 ก.พ. 2558 อ่าน 244]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น [โดย นางเอราวรรณ สีหลิ่ง เมื่อ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 267]
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำปุ้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอากาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ [โดย Administrator เมื่อ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 331]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [โดย ผอ.เพชรดำ ธนูศรี เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 323]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [โดย โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 อ่าน 465]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่ันั่ง พื้นติดดิน) [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 19 พ.ย. 2557 อ่าน 498]
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านคุย [โดย เมื่อ 3 ก.ย. 2557 อ่าน 785]
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕(ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) [โดย นางมาลัย จิตจักร เมื่อ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 1954]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com