การรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 70]
วิเคราะห์และเฉลยละเอียด ข้อสอบ O-NET ชั้นป. 6 และม. 3 ปีการศึกษา 2559 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 606]
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 152]
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 6 พ.ย. 2560 อ่าน 183]
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2/2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 6 พ.ย. 2560 อ่าน 459]
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 1 พ.ย. 2560 อ่าน 347]
การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่าน [โดย อรรคพล เนตรคุณ เมื่อ 20 ต.ค. 2560 อ่าน 180]
การกำหนดชั่วโมงการปกิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [โดย   เมื่อ 17 ต.ค. 2560 อ่าน 429]
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 12 ต.ค. 2560 อ่าน 201]
การอนุญาตทำงานของครูต่างด้าวในด้านวิชาชีพครู [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 ก.ย. 2560 อ่าน 209]
 
 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 8 ธ.ค. 2560 อ่าน 76]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 6 ธ.ค. 2560 อ่าน 84]
การประชุมผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ครั้งที่ ่๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 4 ธ.ค. 2560 อ่าน 95]
สพป. กาฬสินธุ์ ่เขต ๓ ให้การต้อนรับ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กส. ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 189]
คณะ บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 17 พ.ย. 2560 อ่าน 192]
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 16
รายละเอียด...
[โดย โรงเรียน หินลาดนารายณ์สาร เมื่อ 4 ธ.ค. 2560 อ่าน 74]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสามเพื่อนพ
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 เมื่อ 2 ธ.ค. 2560 อ่าน 90]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด...
[โดย นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า เมื่อ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 97]
คัดกรองนักเรียนยากจน
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 24 พ.ย. 2560 อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอคำม่วง จัดกิจกรรม "การลงแขกเกี่ยวข้าว" ประจำปี 2560
รายละเอียด...
[โดย ปพัดฌา มาตสอาด เมื่อ 22 พ.ย. 2560 อ่าน 252]
 
 
 
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 90]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 515]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4319]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4994]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 5376]
 
 
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 112]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 294]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 801]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 24 พ.ย. 2560 อ่าน 203]
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 352]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 พ.ย. 2560 อ่าน 401]
แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 พ.ย. 2560 อ่าน 206]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 พ.ย. 2560 อ่าน 231]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 285]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูขาดแคลนข [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 352]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
 
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10574]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9671]
 
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 81]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 515]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 574]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 474]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 576]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 215]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2738]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 2529]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 2294]
download ลานกีฬา [อ่าน 2279]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 2415]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 6080]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2942]
แผน IEP, IIP [อ่าน 19091]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 9662]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 249]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1704]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1545]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1441]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1883]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1836]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1840]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 2488]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 2205]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3755]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
อย่าผักชีโรยหน้า [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 อ่าน 10]
ดังอีกแล้วบ้านตรู [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 13]
“photo in car” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 17]
@ไม่เคยชอบ ภาพลักษณ ์ชายคนนี้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 อ่าน 18]
"5 ข้อที่ต้องทำ 8 คำห้ามใช้ " [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 อ่าน 16]
มั่นใจสูง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 อ่าน 15]
นายกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 ธ.ค. 2560 อ่าน 14]
อบต.เก้าอี้หาย! [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 10 ธ.ค. 2560 อ่าน 24]
ต้องเอาจริงๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 10 ธ.ค. 2560 อ่าน 16]
ทันเหตุการณ์ รอบรู้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 10 ธ.ค. 2560 อ่าน 12]
 
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน [โดย นางสาวเกศราพร พฤกษชาติ เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 อ่าน 3]
โรงเรียนแจนแลนวิทยา ประกาศจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 6]
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง ประกาศจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษษ [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 6]
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 8]
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 [โดย สุริยงศ์ อสุระพงศ์ เมื่อ 7 ธ.ค. 2560 อ่าน 23]
โรงเรียนนาโกวิทยาสูงประกาศประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ฉบับแก้ไข [โดย วีระพันธ์ นิลโสม เมื่อ 30 พ.ย. 2560 อ่าน 62]
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [โดย นายกรชกร ชวติ เมื่อ 28 พ.ย. 2560 อ่าน 46]
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคีประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนนเดิม [โดย นางธนาวดี กาฬหว้า เมื่อ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 53]
โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างฯประกาศจัดซื้อจัดจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 24 พ.ย. 2560 อ่าน 86]
โรงเรียนสังคมพัฒนาประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง [โดย นางสาวเกศราพร พฤกษชาติ เมื่อ 23 พ.ย. 2560 อ่าน 78]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood375@gmail.com