แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 ม.ค. 2561 อ่าน 491]
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 หนังสือแจ้ง สพท. เรื่องเดิม [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 ม.ค. 2561 อ่าน 177]
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 456]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 528]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 486]
กรอบโครงสร้างการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 8 ม.ค. 2561 อ่าน 263]
รับสมัครคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 98]
ยกเลิกประกาศรับสมัครอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 72]
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 59]
แผ่นพับการจัดการแข่งขันกอล์ฟ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 69]
แบบกรอกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 8 ม.ค. 2561 อ่าน 215]
แนวปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 31 ธ.ค. 2560 อ่าน 192]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 883]
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงจุดบริการงานคุรุสภา [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 อ่าน 209]
ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าตัวอย่างสมาคมศิษย์เ [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 22 ธ.ค. 2560 อ่าน 156]
การรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 304]
 
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 85]
การคัดเลือกบุคคลเพืื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 76]
ผลการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 284]
แก้ไขประกาศอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 152]
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิและไม่สิทธิเข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 154]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 23 ธ.ค. 2560 อ่าน 428]
แก้ไชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 อ่าน 202]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 15 ธ.ค. 2560 อ่าน 451]
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 361]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 383]
 
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 46]
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานร้บชมการประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 อ่าน 181]
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 187]
การรับชมการประชุมวิดีโอคอนฟาเรนท์ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 106]
การคัดเลือกและประ่เมินผลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า "Obec
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 128]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : sukood375@gmail.com
โรงเรียนในกลุุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู ร่วมกันจัดงานวันครู ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคม 2561
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 56]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 มกราคม 2561
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 13 ม.ค. 2561 อ่าน 61]
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
รายละเอียด...
[โดย นาวิน สายนาโก เมื่อ 4 ม.ค. 2561 อ่าน 114]
โรงเรียนหนองหูลิงเเจริญเวทย์
รายละเอียด...
[โดย นาวิน สายนาโก เมื่อ 4 ม.ค. 2561 อ่าน 80]
แบบฟอร์ม ขอ ชื่อผู้ใช้ รหัส ใช้เว็บไซ์
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 21 ธ.ค. 2560 อ่าน 130]
     
   
     
     
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 225]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 603]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4401]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 5086]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 5457]
 
 
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
 
 
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10679]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9787]
 
แบบแจ้ง ขอใช้งาน ขอย้าย ขอยกเลิก ระบบ SMART AREA [อ่าน 158]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 156]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 604]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 667]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 561]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 663]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 279]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2839]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 2618]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 2382]
download ลานกีฬา [อ่าน 2372]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 2496]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 6524]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 3027]
แผน IEP, IIP [อ่าน 19311]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดย นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ [โดย นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 29]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพั [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 14 ม.ค. 2561 อ่าน 31]
ลำเต้ยประกอบการพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้าน เหตุผลโดยใช้ ทำนองลำเต้ย ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ สัง [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 3 ม.ค. 2561 อ่าน 70]
ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 332]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1819]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1638]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1534]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1990]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1935]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1934]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
สัญญาณที่ส่งมาโดยอารยธรรมนอกโลก [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 26]
“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 ม.ค. 2561 อ่าน 26]
7 สัญญาณเตือน “หัวใจวาย” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 ม.ค. 2561 อ่าน 31]
น้ำลดๆๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 ม.ค. 2561 อ่าน 25]
ยอมรับๆ..อย่าว่ากันเลย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 ม.ค. 2561 อ่าน 27]
ครูในดวงใจ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 33]
“ไม่น่าเกิดก่อนเลยเรา...” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 38]
นิ้วไหนร้าย..ตัดทิ้ง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 29]
ตายหมู่..?? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 25]
“ครูยุคไทยแลนด์ 4.0” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 34]
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 15 ม.ค. 2561 อ่าน 34]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 อ่าน 61]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 67]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 อ่าน 72]
ประกาศโรงเรียนนาโกวิทยาสูง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ที่ ๔๙ [โดย วีระพันธ์ นิลโสม เมื่อ 20 ธ.ค. 2560 อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 19 ธ.ค. 2560 อ่าน 73]
รร ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง ประกวดราคาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ [โดย นายเวท แสงนาโก เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 อ่าน 97]
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียน [โดย นางสาวเกศราพร พฤกษชาติ เมื่อ 13 ธ.ค. 2560 อ่าน 85]
โรงเรียนแจนแลนวิทยา ประกาศจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 79]
โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง ประกาศจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษษ [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 12 ธ.ค. 2560 อ่าน 78]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood375@gmail.com