รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ O-NET (Test Blueprint) ในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2560 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2560 อ่าน 503]
ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2559 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 1 มิ.ย. 2560 อ่าน 573]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 มิ.ย. 2560 อ่าน 266]
แจ้งรหัส E-MES [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 มิ.ย. 2560 อ่าน 125]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 อ่าน 426]
เอกสารประกอบการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O – NET [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 19 มิ.ย. 2560 อ่าน 287]
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 อ่าน 323]
เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการการใช้งาน TepeOnline [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 9 มิ.ย. 2560 อ่าน 550]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 อ่าน 204]
การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี [โดย เจษฎา คะโยธา เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 อ่าน 148]
แก้ไขประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 อ่าน 367]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย   เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 351]
 
พิธีมอบบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 28 มิ.ย. 2560 อ่าน 48]
โครงการอบรม "ยุวชน ตำรวจ สพฐ." ณ ร.ร.บ้านกอกวิทยาคม" สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 234]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการแข่งขันกีฬาชกมวยการกุศล "ศึกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้านยา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 อ่าน 191]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่่มสถาน
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 213]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุด "ศิษย์เก่าร่วมใจ" โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 5 มิ.ย. 2560 อ่าน 192]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2560
รายละเอียด...
[โดย โรงเรียนบ้านชาด - เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 อ่าน 6]
กิจกรรมรณรงค์"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2560
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 63]
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
รายละเอียด...
[โดย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผ - เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านดินจี่รับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล
รายละเอียด...
[โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 54]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด...
[โดย ครูโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง เมื่อ 11 มิ.ย. 2560 อ่าน 128]
 
 
จำนวนนักเรียนรายโรง แยกชั้นเรียน แยกเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 53]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 3835]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4479]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 4837]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 4765]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9713]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9162]
 
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 35]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2135]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 1993]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 1795]
download ลานกีฬา [อ่าน 1781]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 1905]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 3576]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2456]
แผน IEP, IIP [อ่าน 16259]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 8554]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 6722]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 6734]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 8077]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 7297]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 8383]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1094]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1019]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 985]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1380]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1328]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1363]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1967]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 1687]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3199]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 3923]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
อย่าเถียง...ๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 29 มิ.ย. 2560 อ่าน 8]
รัฐบาลชี้แจงข่าวลือหยุด 5 วัน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2560 อ่าน 38]
เผาทิ้งลอตใหญ่ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2560 อ่าน 29]
เป็นห่วงเด็กและเยาวชนของชาติ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2560 อ่าน 24]
คิดได้..ไงๆ??? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 อ่าน 33]
ใครขับรถ..อ่าน??? [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 อ่าน 52]
“โฟโต้ การ์ด” (Photo Guard) [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 อ่าน 48]
ยุค...บ้าจริงๆคนบ้าจะ.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 อ่าน 43]
โบราณว่า.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อ่าน 65]
จุดอ่อนคนไทย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 อ่าน 61]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1405]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1346]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1361]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 1455]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 5179]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 5349]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 4928]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 5210]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5318]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 5303]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com